Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

 Psykolog med autorisasjon

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du et hjerte for barn og familier som strever med psykiske lidelser? Liker du å jobbe i et arbeidsmiljø der det er rom for faglig fordypning og spesialisering? Det er ledig 1 fast 100 % stilling som psykolog  ved BUP Elverum.

BUP Elverums opptaksområde er kommunene Åsnes, Våler, Trysil, Løten, Åmot og Elverum. Innenfor opptaksområdet er det bosatt ca 9500 barn i alderen 0-18 år. Det er 24 årsverk ved enheten. BUP Elverum har nye lokaler i Helsehuset i Elverum.

Vi gir tilbud om spesialisert utredning og behandling av psykisk lidelse til barnebefolkningen i opptaksområdet. BUP Elverum er en tverrfaglig sammensatt poliklinikk som jobber tett sammen om behandlingstilbud til pasientene, deres familier og med samarbeidspartnere. 

 BUP Elverum inngår i et samarbeid med andre avdelinger om å tilby all nødvendig praksis og veiledning for psykologer som ikke er spesialister.

Den som tilbys stillingen må kunne framlegge politiattest iht Helsepersonellovens § 20 a.

Søknadsfristen er fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling til barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Veiledning og oppfølging av tiltak opp mot barnehager og skoler
 • Behandling og veiledning til familier/foresatte
 • Tett samarbeid med andre involverte instanser
 • Veiledning til kommunen knyttet til henviste barn

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra testing og utredning
 • Erfaring fra arbeid med barn er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for barn og unge
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner både med barn, foreldre og kollegaer
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibilitet i arbeidssituasjonen
 • Gode muligheter for spesialisering og faglig videreutvikling 
 • Trivelige kollegaer

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om
ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil
gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom
på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.
Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.