Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog - Intern utlysning

Offentlig forvaltning

Er du på jakt etter nye jobbutfordringer og har erfaring med basal eksponeringsterapi? Vi søker etter en dyktig og engasjert psykolog til 100 % fast stilling.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Allmennpsykiatrisk døgnpost i Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Vi er en tverrfaglig sammensatt gruppe hvor alle ansatte ved BET-seksjonen har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. Seksjonen har et tett samarbeid med andre seksjoner ved Vestfold DPS, psykiatrisk sykehusavdeling, fastleger og andre aktuelle tjenesteytere i pasientens hjemkommune ved behov. DPS Vestfold har også etablert et poliklinisk BET-team. Du kan lese mer om seksjonen og behandlingsmetode her.

Arbeidsoppgaver:

 •  Behandlingsansvar for pasienter i seksjonen
 •  Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 •  Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 •  Bidra i internundervisning
 •  Bistå seksjonen og avdelingen i psykologfaglig spørsmål

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog.
 • Fullført eller påbegynt utdanning i Basal Eksponeringsterapi er et krav for stillingen.
 • Erfaring fra arbeid med Basal eksponeringsterapi (BET) i døgnpost er en klar styrke. 
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid rundt relevante pasientgrupper i psykisk helsevern er ønskelig.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte.
 • Du samarbeider godt med andre, spesielt ved å konstruktivt dele kunnskap, erfaring og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du er klar over egne styrker  og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg. Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis.
 • Du har god evne til å forvalte egen grunntenkning over i en målrettet og avgrenset behandling.
 • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evne til å dra nytte av innsikten i flere fag
 •  Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges sterkt. 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester  
 • Faglig utvikling og felleskap i DPS sitt eget undervisningsopplegg
 • Veiledning av psykologspesialist 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.