Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog i Tidlig avklaringsteam

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er ett av landets største, med ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikkene på Gjøvik med 3 enheter, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik, Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. Kontortjenester er organisert som egen enhet.

Poliklinikk Gjøvik ble fra 01.01.21, delt inn i 3 enheter. De tre poliklinikkene er samlokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset.                              Enhetene har et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi har til sammen 53 behandlerstillinger med 6 psykologstillinger, 6 psykologspesialiststillinger, 7 overlegestillinger, 2 LIS, høyskoleutdannet personale med videreutdanninger som psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom og andre.
Enhetene er i stadig utvikling med allmenn psykiatriske team, TSB-team, LAR-team, FACT team, DBT - team og OCD - team med områdefunksjon for Innlandet.                       Vi har også ulike gruppetilbud og i tillegg har poliklinikken et ambulant akutteam som jobber med pasienter i akutt psykisk krise. 

Tidlig avklaringsteam (TA), organisert i Poliklinikk 2, ble etablert 01.09.22. Teamkoordinator, spesialister og flere ble omstilt internt. Dette er et team for vurdering og planlegging av behandling i psykisk helsevern og gjennomfører de fleste førstesamtaler og basiskartlegginger etter henvisning til DPS Gjøvik. Teamet består av ca. 6 årsverk; psykiater, psykologspesialist og andre med relevant bachelor. Vi søker nå etter deg som har relevant faglig utdannelse og yrkeserfaring og som er motivert av å være med på å videreutvikle dette forholdsvis nye tilbudet. 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologutdanning 
 • Erfaring fra kartlegging og avklaring av pasienter innen rus og/eller psykiatri
 • Behandlererfaring fra spesialisthelsetjenesten innen voksenpsykiatri er ønskelig, gjerne fra poliklinikk
 • Ønskelig med videreutdanning innen rus og psykiatri 
 • God IKT og DIPS kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Evne til å arbeide strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Godt humør og motivert av endringer

Vi tilbyr:

 • En organisasjon som arbeider planmessig med strategi- og utviklingsprosesser
 • Et godt kollegialt og kompetent fagmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtag reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.