Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lillestrøm Kommune

Psykolog eller sykepleier, barnevernspedagog, sosionom med videreutdanning og interesse for barn og familier

Offentlig forvaltning

For å styrke kommunens arbeid med forebygging og behandling av psykiske helseplager hos barn og unge søker vi nå etter nye medarbeidere. Vi ser etter deg som ønsker en meningsfull jobb hvor du bidrar til at barn og unge i Lillestrøm har gode oppvekstvillkår. En av stillingene er forbeholdt arbeid med migrasjonshelse og etniske minoriteter, til denne stillingen ser vi etter deg som har et særlig engasjement for dette. 

Psykisk helse og familiestøtte består av barneseksjonen hvor man jobber med gravide/partnere og barn i alderen 0-11 år, og ungdomsseksjonen som jobber med aldersgruppa 12- 18/ 25 år. Vi søker nå nye medarbeidere til seksjon barn. 

Oppdraget vårt er delt mellom behandling og familiearbeid, grupper og kurs, veiledning av andre yrkesgrupper,  og andre tiltak innen folkehelse og forebygging. Vi opptatt av familiens ressurser og mestring, og bistår i hovedsak familier med milde til moderate psykiske helseplager i perioder, men også over lengre tid når det er behov for det. Tverrfaglig samarbeid settes høyt i familiearbeidet og all samhandling for øvrig. 

Våre verdier: Tillit, inkludering og nyskaping

Arbeidsmiljøet vårt skapes av medarbeidere og ledere. Vi har etablerte møtepunkt for å støtte opp om den enkelte medarbeiderens læring og utvikling gjennom blant annet fastsatt tid med leder, læringsgrupper med kollegaer, ekstern veiledning og andre interne kompetansetiltak. Vi ønsker å være en innovativ tjeneste og er stadig på på let etter gode metoder for å utvikle tjenesten til det beste for innbyggerne våre. For å få til det oppmuntrer vi hverandre til å være modige i nyskapende arbeidsoppgaver. Når du ansettes hos oss må du gjerne overraske og utfordre oss ved å finne tilnærmingsmåter vi ikke har sett for oss. Du vil møte en leken, kreativ, modig og høyt kompetent personalgruppe. Vi har ulike profesjoner som sosionomer, barnevernspedagoger psykiatriske sykepleiere, familie/gruppeterapeuter og psykologer. 

Om kommunen:

Lillestrøm kommune er sentralt plassert på Romerike.  Vi er omlag 9000 medarbeidere som hver dag arbeider med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt kultur og idrettsmiljø og flotte friluftsområder. Kommunen er i vekst, og her vil du møte et mangfold av mennesker, i landlige omgivelser, så vel som i bypregene områder. 

Avdelingen er organisert sammen med øvrige helsetjenester til barn og unge i tjenesteområdet Oppvekst,  der skoler, barnehager, PPA, barnevern og fagstab er samlet. Avdelingen tilhører kommunalområdet helsetjenester til barn, unge og familie, hvor helsestasjon og skolehelsetjenesten, Tjenestetorg for barn og unge og Oppsøkende ungdomsteam er forankret. 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert psykolog eller sosionom/ barnevernspedagog/sykepleier med videreutdanning                      
 • Klinisk erfaring fra arbeid med barn og familier, i kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra undervisnings- og veiledningsarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Høy grad av selvstendighet og gode vurderingsevner
 • Meget gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig   
 • Gode datakunnskaper   

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse 
Personlig egnethet gis stor vekt  

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som: 

 • Har hjerte og engasjement for barn og familier som trenger støtte og psykiske helsetjenester.
 • Skaper tillit og trygghet hos barn, unge og foreldre.
 • Har god systemforståelse og kompetanse i arbeid med barnehage- og skolemiljø.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er inkluderende, motiverende og fleksibel.
 • Er aktivt med på å bygge opp og bevare et godt arbeidsmiljø  
 • Verdsetter andre yrkesgruppers kompetanse og deler av sin egen 

Likestilling og mangfold:
Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker særlig flere menn og også ulike etniske minoriteter i personalgruppa vår. 

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å bidra med utvikling av en spennende avdeling
 • Lønn etter avtale
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Ukentlige seksjonsmøter med fokus på fag- og terapeututvikling  
 • Intern veiledning/utviklingstid  i tverrfaglige læringsgrupper
 • God pensjons- og forsikringsordning        
 • Bedriftshelsetjeneste

Intervjuer blir gjennomført i uke 16. Du blir invitert til intervju denne uka, dersom det blir aktuelt.