Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Poliklinikk Gjøvik er en enhet med primært opptaksområde Innlandet Vest. Enheten inneholder allmennpsykiatriske team, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, legemiddelassistert rehabilitering, regionalt FACT-team, tematisk strukturerte behandlingsforløp, ulike gruppetilbud og områdefunksjon (Innlandet) for OCD-behandling. 
Enheten samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre i spesialist- og primærhelsetjeneste og andre aktuelle samarbeidspartnere.
DPS Gjøvik er for tiden inne i en spennende faglig utvikling hvor vi utreder og arbeider for mer tematisk organisering av poliklinikk, og ser på hvordan vi kan styrke samhandlingen med kommuner og andre i behandlingsforløpene.

Stillingen som psykolog er knyttet til TSB team, et team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
TSB består av overlege (psykiater) psykologspesialist, psykolog og bachelor m/videreutdanning. Teamet tilbyr behandling til mennesker med rusmiddelavhengighet og/eller psykisk lidelse. Vi samarbeider innad i teamet med faglige drøftinger. I tillegg samarbeider vi tett med de andre teamene i poliklinikken. Vi kan dermed tilby en faglig variert og spennende arbeidshverdag sammen med gode kolleger.

Kvalifikasjoner:

Vi søker person med utdanning som psykolog / psykologspesialist med autorisasjon i Norge 

Personlige egenskaper:

Du må ha interesse eller nysgjerrighet for å arbeide med pasienter som har en rusmiddelavhengighet og gjerne ha erfaring fra feltet. Du må beherske skriftlig og muntlig norsk. Du må ha gode samarbeidsevner og like arbeid på tvers av profesjoner og yrkesgrupper. Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr arbeid i en avdeling som er opptatt av faglig kvalitet og fagutvikling. Du vil få mulighet til å delta i interne og eksterne kurs, få veiledning, samt arbeide sammen med ansatte som har mye erfaring fra feltet.
Teamet scorer høyt på godt arbeidsmiljø, samarbeid og arbeidsglede i medarbeiderundersøkelser. Dette er noe vi prioriterer i en hektisk og til tider faglig krevende hverdag. Ansattes trivsel og mulighet for fleksible løsninger vektlegges og vi tilbyr et trivelig fellesskap preget av raushet og delingskultur.