Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Du er velkommen som søker til Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum 2!

I Poliklinikken Sentrum 2 har vi 29 behandlerstillinger, hvorav 7 psykologspesialiststillinger og 12 psykologstillinger. Som psykolog hos oss deltar du i et av tre allmennpsykiatriske team som består av psykologspesialister, psykologer, overleger, LIS og sykepleier. Vi har et godt arbeidsmiljø og samarbeider mye innad i og på tvers av teamene. Vi har regelmessige fagmøter med interne og eksterne foredragsholdere.   

Vi er opptatt av fagutvikling, og har flere pågående fagprosjekt; veiledningsgruppe med ferdighetstrening i BET (basal eksponeringsterapi), eMestring, Checkware, utvikling av behandlingstilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, og et bredt gruppebehandlingstilbud som er under stadig utvikling og drives frem av engasjerte fagpersoner. Gruppetilbudet består i dag av MBT prosessgruppe og psykoedukativ gruppe, sosial fobigruppe, spiseforstyrrelsesgruppe, stabiliseringsgruppe, MCT-grupper for depresjon og GAD, insomnigruppe, psykoedukative grupper for ADHD, Aspergers syndrom og bipolar affektiv lidelse. Ulike yrkesgrupper deltar om ønskelig inn i gruppebehandlingstilbudet som del av kompetanseutvikling og variasjon i arbeidsoppgavene.

Vi har nå ledig 100 % fast stilling for psykolog. Oppstart etter avtale. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 


Om oss:

Drammen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Holmestrand med et befolkningsgrunnlag på ca. 142.000 innbyggere. Drammen DPS består av fire polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Tre av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud. 


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har godkjenning som psykolog
 • Har faglig nysgjerrighet og gode samarbeidsevner
 • Er motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med seksjonens behov
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har klinisk erfaring fra psykisk helsevern og utredningskompetanse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har faglig engasjement for klinisk arbeid og utvikling av gode behandlingstilbud
 • Liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Arbeider strukturert og målrettet

Vi tilbyr:

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Gode muligheter for faglig utvikling og videreutdanning
 • Spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • Mulighet for å delta som terapeut i seksjonens brede gruppebehandlingstilbud
 • Mulighet for å delta i veiledningsgruppe for ferdighetstrening i BET (basal eksponeringsterapi)
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning 
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Tiltredelse etter avtale

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035