Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Hvem er du og hva kan du bidra med?

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger, og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består nå av fem poliklinikker og fem områdeovergripende seksjoner, som inkluderer fire døgnenheter. Poliklinikkene har egne FACT ung-team i samarbeid med kommunene. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.
Døgnenhetene skal flytte inn i nytt sykehus i Drammen i 2025. Vi er nå i gang med et spennende utviklingsarbeid for hele avdelingen for å kunne tilby et godt og fremtidsrettet tilbud til barn og unge med psykiske lidelser, både i et nytt sykehusbygg og i alle poliklinikkene. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Derfor er vi opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen er det også flere pågående forskningsprosjekter og utviklingsarbeid. 

Asker BUP har nå ledig en psykologstilling. Stillingen er knyttet til generalistteamene ved Asker BUP.  Oppstart etter avtale. Asker BUP er en av 5 lokalpoliklinikker og har 34 kliniske fagstillinger fordelt på tre team, egen nevrogruppe med to nevropsykologer, samt et kontorteam.

Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. Hos Asker BUP er det god dekning med lege - og psykologspesialister. Vi har et utstrakt samarbeid med Asker kommune, øvrige enheter i BUPA og Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi holder på med kompetanseutvikling innenfor flere fagområder. Vi vektlegger god tilgjengelighet for barn og unge i vårt opptaksområde, godt internt tverrfaglig samarbeid og utstrakt samhandling med fastleger og førstelinjetjenesten.

Asker BUP holder til i lyse og trivelige lokaler i Kulturhuset i Asker sentrum med kort gangavstand til togstasjonen.

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med norsk godkjenning
 • Erfaring fra utredning og behandling av barn og ungdom i BUP eller kommunale tjenester

Personlige egenskaper:

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling
 • Vi holder til i moderne lokaler i Asker kulturhus
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Ved intern rekruttering kan det bli ledige vikariater.

Før stillingen tiltres må gyldig politiattest fremlegges. Det vises til helsepersonelloven § 20 a. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035