Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Psykolog

Spennende stilling som psykolog i FACT Grünerløkka.

På FACT Grünerløkka har vi perioden 18.09.2023 – 19.05.2024 et ledig 100 % vikariat som psykolog.

Vi søker en engasjert psykolog som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for befolkningen i vårt opptaksområde.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utgjort en stor og høyt prioritert del av virksomheten siden langt tilbake. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler, etablering av ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt. Vi er langt fremme i innføring av elektroniske kartleggingsverktøy og har utviklet Lovisenberg-modellen for bruk av systematisk tilbakemeldinger www.kjernebatteriet.online

Klinikken har siden 2013 bygget et fagmiljø for mer brukerorienterte tjenester i akutt psykisk helsevern, inkludert brukerstyrte innleggelser, og vi er nå godt i gang med prosjektet «Åpen dør policy», som du kan lese mer om her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/04/17/laser-opp-dorene-pa-lovisenberg/

Inntil i nylig har tilbudet innen psykisk helsevern for voksne og TSB vært delt mellom to klinikker: Lovisenberg DPS og Klinikk for psykisk helsevern. Sykehuset har nå samlet virksomheten i ett Senter for psykisk helsevern og rusbehandling, der forskning og fagutvikling er tett integrert med den kliniske driften. Senteret skal omfatte døgntilbudet, så vel som det ambulante og polikliniske tilbudet til den voksne befolkningen i de bydelene som sykehuset har ansvaret for.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver og høyt tempo, og må kunne jobbe godt både selvstendig og i tverrfaglige team. Vårt opptaksområde er unikt i Norge med sin forekomst av storbyproblematikk. Hos oss vil du møte erfarne og dyktige kollegaer, og vi legger vekt på trivsel og faglig utvikling.

FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment /fleksibelt aktivt oppsøkende behandling) er en tjenestemodell der kommune og spesialisthelsetjeneste samarbeider tett om å gi tjenester til pasienter og har som mål å gi et helhetlig behandlingstilbud. Modellen kombinerer to metoder for oppfølging. Intensiv teambasert oppfølging i kriser og ustabile perioder, og regelmessig oppfølging fra behandler i teamet i stabile perioder (case-management). FACT er en fleksibel modell. Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende virksomhet i tverrfaglig team med medarbeidere både fra bydel og DPS. Oppfølging og behandling skjer uavhengig av tradisjonelle skiller mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Teamet leverer i utgangspunktet alle basistjenester på dagtid.

Teamet henvender seg til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, men også kombinert med rusavhengighetstilstander med behov for sammensatte tjenester.

Teamet har som oppgave å gi integrert behandling av rus- og psykisk lidelse, og somatisk sykdom, samtidig støtte den enkeltes bedringsprosess i en vanskelig livssituasjon der arbeid, familie, fritid og bolig er sentrale tema i oppfølgingen. Teamet består av teamleder, merkantil ansatt, sosionom, spesialsykepleier, vernepleier, ergoterapeut, erfaringskonsulent, lege i spesialisering, psykologspesialist og psykiatere. Vi har lokaler i Bydel Grünerløkkas bydelshus, adresse Marstrandgaten 6.

Arbeidsoppgaver:

 • Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand
 • Tett samarbeid med psykiaterne og de andre team-medlemmene om felles pasienter
 • Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
 • Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
 • Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste


Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som psykolog
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Fordel med erfaring fra arbeid med alvorlig psykiske lidelser og rusproblematikk


Personlige egenskaper:

 • Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt
 • Redelig og ansvarsbevisst
 • Positiv, raus og inkluderende
 • Skape resultater og se løsninger sammen pasienter, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Være fleksibel og like å jobbe tverrfaglig
 • Være positiv, initiativrik og løsningsorientert
 • Engasjement og evne og vilje til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være pragmatisk
 • Trives med å arbeide selvstendig, men også være en lagspiller
 • Evne til å ta ansvar i en travel hverdag


Vi søker en engasjert psykolog som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. FACT-Grünerløkka er et velfungerende team med et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt. 

Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Du vil få god pensjonsordning i KLP og vi har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. Sykehuset tilbyr deltakelse i et aktivt bedriftsidrettslag og gode velferdsordninger.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Pamila Sharma-Bakkevig seksjonsleder Seksjon ambulant virksomhet på telefon 905 16 356.