Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

DPS nordre Østfold - Askimklinikken er lokalisert ved Indre Østfold Helsehus. Helsehuset ligger sentralt i Askim og i gangavstand fra togstasjonen. Stillingen er knyttet til "Helse og Arbeid" som er et tilbud som retter seg mot pasienter som har  moderate angst og/eller depresjon, og er i arbeid eller utdanning de er sykemeldt i fra eller står i fare for å bli sykemeldt fra. Askimklinikken tilbyr dette tilbudet til DPS nordre Østfold, med et opptaksområde på 110 000 innbyggere.

Askimklinikken består av 28 engasjerte ansatte med forskjellig yrkesbakgrunn. Vi er under stadig vekst og videreutvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester overfor målgruppen. Dette innebære videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder gruppetilbud, veiledet internettbehandling og ambulant virksomhet.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eventuell norsk lisens
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gjerne utdanning innen livsstyrketrening 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr:

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Utviklende fagmiljø 
 • Deltagelse i utviklingsarbeid av evidensbaserte behandlingsmetoder 
 • Klinisk veiledning
 • Spesialisering etter inngåtte avtaler 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.