Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

Allmennpoliklinikken i Skien er organisert i DPS nedre Telemark. DPS nedre Telemark er organisert i 8 seksjoner og har kommunene Siljan, Skien, Kragerø, Porsgrunn, Drangedal, Nome og Bamble som sitt opptaksområde. Befolkningsgrunnlaget er på ca 125.000 innbyggere. DPS'et satser på økt poliklinisk behandling, styrking av ambulante og akuttambulante tjenester og differensiering av døgnfunksjoner.

Allmennpoliklinikken i Skien har kommunene Skien, Siljan og Nome som sitt opptaksområde (ca 75.000 innbyggere). Vi har stillinger for tre overleger, fem psykologspesialister, åtte psykologer og tre høyskoleutdannede behandlere med ulike videreutdanninger. Seksjonen har tre allmennpsykiatriske behandlingsteam som ledes av  spesialister og har til enhver tid en eller to leger i spesialisering.

Seksjonen har ansatte med videreutdanning i kognitiv adferdsterapi, dialektisk adferdsterapi (DBT), mentaliseringsbasert terapi (MBT) og spiseforstyrrelser. Vi etablerer nå tilbud om intensive angstgrupper etter Bergensmodellen. Tilbud om veiledet internettbehandling (e-mestring) er under etablering.

Vi vektlegger aktiv involvering av barn og pårørende.

Menn oppfordres til å søke på grunn av pasientenes og personalets sammensetning.

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil ha ansvar for utredning, vurdering, diagnostikk og behandling av pasienter med variert symptomatologi.
 • I tillegg til ansvar for egne pasientforløp vil du være involvert behandlingsprogrammer sammen med poliklinikkens øvrige behandlere.
 • Veiledning av medarbeidere (psykologer eller behandlere med annen kompetanse) kan være aktuelt.  
 • Samarbeide med andre seksjoner/avdelinger i spesialisthelsetjenesten, f.eks. psykiatriske døgnposter, BUP og HAVO, og med fastleger og øvrige kommunale og nasjonale helsetjenester.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog. 
 • Erfaring fra arbeid i spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis fra arbeid i allmennpoliklinikk. 
 • Erfaring med utrednings- og diagnostiske verktøy. Erfaring med ulike behandlingsmetoder.
 • Kompetanse i DBT er ønskelig. 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet. 
 • Handlings- og løsningsorientert. 
 • Personlig egnethet vektlegges.. 

Vi tilbyr:

 • Tilrettelegging for psykologer i spesialisering; arbeidsgiver betaler kursutgifter, reiser, opphold og lønn under kursing. Alle psykologer får veiledning fra første arbeidsuke.
 • Et godt faglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe bolig etter søknad.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP