Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. 

Seksjon for psykose- og rusbehandling består av FACT-enheten, Akuttenheten og Psykosepoliklinikken.

Psykosepoliklinikken har totalt 19 stillinger og er delt i to team; Tipsteam og Psykoseteam.

Vi har nå ledig 1/2 års vikariat som psykolog i TIPS-teamet, med mulighet for forlengelse.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for utrednings- og behandlingstilbud til egne pasienter
 • Tett og fleksibelt samarbeid i tverrfaglig team
 • Utstrakt samarbeid med familie, førstelinjetjeneste og øvrig nettverk
 • Bidra til fagutvikling i enheten

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent psykologutdanning og autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra- og interesse for arbeid med mennesker med alvorlige psykiske vansker
 • Ønskelig med kompetanse og/ eller erfaring med rusbehandling
 • Ønskelig med kompetanse i familiesamarbeid
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har respekt for den enkelte pasient
 • kan arbeide selvstendig og fleksibelt
 • er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i tverrfaglig team

 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Lønn etter gjeldende regulativ