Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog

Offentlig forvaltning

BUPA, med ca 320 stillinger, er en av Norges største barne - og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca 109.000 barn og unge i 21 kommuner i Vestre Viken. Kongsberg BUP er en av fem lokalpoliklinikker med ca 27 ansatte, fordelt på to generalistteam, samt et kontorteam. Vi samarbeider med seks ulike kommuner, samt øvrige enheter i BUPA og klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har god dekning med lege og psykologspesialister. Vi vektlegger god tilgjengelighet for barn og unge i vårt opptaksområde, godt internt tverrfaglig samarbeid og utstrakt samhandling med førstelinjen. Vi har bred utredningskompetanse, mange ulike behandlingsmetoder og det vektlegges at den enkelte medarbeider skal få mulighet til faglig utvikling og oppdater kunnskap.   

Da to av våre psykologer går ut i barselpermisjon, søker nå etter to vikarer i 100% stilling med tiltredelse så snart som mulig.                                                                                                                                                                                                                             

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge, i hovedsak rettet mot aldersgruppen 6-18 år.
 • Utstrakt samarbeid med barns foreldre og nære omsorgsgivere
 • Samarbeid med og veiledning av førstelinjetjenesten
 • Tverrfaglig teamsamarbeid med medarbeidere i poliklinikken
 • Veiledning og opplæring internt og eksternt 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog 
 • Beherske norsk språk både muntlig og skriftlig 
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement, med interesse for generell utredning og utviklingsforstyrrelser
 • God arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Selvstendighet, samt god evne til struktur og egenorganisering
 • Fleksibilitet og evne til å se muligheter i en travel hverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • 1 års vikariat 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Gode velferds- og fleksitidsordninger
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster 

Politiattest må foreligge innen tiltredelse. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25