• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  19.01.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4272057
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 05.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Psykolog

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslohjelpa i bydel Grorud er organisert under Forebyggende enhet i bydelen. Oslohjelpa-teamet er et tverrfaglig sammensatt team bestående av fagpersoner som har som felles mål å bidra til at familier får tidlig og rett hjelp. Teamet skal være lett tilgjengelig for familier og det skal være kort ventetid for å komme i kontakt med Oslohjelpa. Hovedmål for teamet er å styrke psykisk helse og gi hjelp på lavest mulig nivå slik at familien kan tåle utfordringer og stå stødigere i sine liv. Oslohjelpa innehar et bredt spekter av både forebyggende og behandlende helsetjenester som kan være aktuelle ut i fra befolkningens varierende behov. Det vil i utgangspunktet omfatte foreldreveiledning, familieterapi, individualterapi, generell forebygging og veiledning til barnehage/skolepersonale og øvrig hjelpeapparat. En kjerneverdi i Oslohjelpa er at vi sammen med familien blir enige om hva som kan være til hjelp. Målet er at familier tar kontakt med  Oslohjelpa enten sammen med fagpersoner i omsorgskollektivet eller selv. Det er ikke behov for henvisning for å komme i kontakt med Oslohjelpa.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning og samarbeid med familier/personer som oppsøker Oslohjelpa 
 • Terapi til voksne/barn/ungdom med behov for psykisk helsehjelp som ikke ytes av spesialisthelsetjenesten
 • Holde veiledningsgrupper/kurs
 • Aktivt samarbeid og veiledning i barnehager, skoler og øvrig hjelpeapparat
 • Være med å videreutvikle Oslohjelpa i bydelen
 • Selektive forebyggingstiltak i omsorgskollektivet
 • Henvise voksne/barn til spesialisthelsetjenesten der dette er aktuelt
 • Utførelse av seksjonens øvrige oppgaver
 • Stillingen krever noe kveldsarbeid, og høy grad av fleksibilitet

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk psykolog med norsk autorisasjon
 • Dokumentert erfaring i arbeid med barn/ungdom og foreldre
 • Kunnskap og erfaring med flerkulturelt arbeid
 • Veiledningskompetanse 
 • Innehar forståelse og kunnskap om systemisk tilnærming
 • Innehar kjennskap til emosjonsfokusert tilnærming
 • Kunnskap og erfaring med traumesensitiv tilnærming
  Innehar kjennskap til  COS-P og/eller Tuning in to kids som foreldreveiledningsverktøy
 • Kan jobbe etter Oslohjelpa-verdiene skissert i utlysningsteksten 
 • Ved ansettelse vil det bli stilt krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en person som:
 • ønsker å være med å utvikle en faglig sterk tjeneste
 • ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • er villig til å tilegne seg nye ferdigheter
 • våger å evaluere egen praksis for å gi innbyggerne rett hjelp
 • liker å veilede grupper
 • kan jobbe selvstendig
 • trives med at arbeidsoppgaver er i endring som følge av behov hos brukere
 • innehar forståelse for, og liker å jobbe etter systemisk praksis 
 • er engasjert, fleksibel, ambulant og god i samarbeid med andre
 • ansvarsbevisst og lojal
 • fleksibel og pragmatisk
 • personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

Deltakelse i spennende utviklingsarbeid i bydelen
Samarbeid med dyktige kollegaer
Humørfylt og støttende arbeidsmiljø
Oppfølging og veiledning
Gode forsikring-, pensjon- og lånemuligheter
Fleksitid
Stillingen lønnes som psykolog II i lønnstrinn 45-53 (kr 623 600 -724 500 ) etter Oslo kommunes lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  19.01.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0958, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4272057
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 05.01.2022