• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  SAUPSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  SAUPSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906356
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Psykolog

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barne- og familietjenesten Heimdal har for perioden medio august 2021 - 30. juni 2022 ledig et vikariat i 100 prosent stilling for psykolog tilknyttet familietiltaket og forsterket helsestasjon. Det kan bli muligheter for forlengelse.

Barne- og familietjenesten (BFT) er kommunens samlede tjenester for barn og unge 0-23 år. Tjenesten har helseundersøkelser og rådgivning til gravide, helsestasjons- og skolehelsetjenester samt gir bistand til skoler og barnehager for å legge til rette for læring og utvikling hos barn og unge med særlige behov. BFT skal kartlegge og utrede barns og familiers bistandsbehov samt koordinere og kvalitetssikre aktuelle totaltilbud til barn med hjelp av tiltaks- og individuelle planer. Oppgavene er hjemlet i Lov om helse og omsorgstjenester, barnevern og opplæring. Vi skal utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen helse, pedagogikk, psykologi, barnevern og sosialt arbeid til beste for barn og unge samt deres familier.

Familietiltaket er et forebyggende og helsefremmende tilbud. Målet er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt fremme barn og unges oppvekstsvilkår. Familietiltak kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning både individuelt og i gruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid rettet mot risikogrupper; innebærer også arbeid i barnevernssaker
 • Informasjonsarbeid om barns utvikling, læring og psykiske helse til foreldre og kollegaer/samarbeidspartnere
 • Bedre barns oppvekstsvilkår ved å sikre tidlig intervensjon og styrke foreldrekompetansen
 • Konsultasjon, veiledning, rådgivning og systemrettet arbeid til skolehelsetjenesten, barneskoler, barnehager m.fl.
 • Utredning, tiltak og oppfølging
 • Individ, familie- og gruppebaserte tiltak
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid rundt barn og familier

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som psykolog
 • Praksis fra klinisk arbeid med barn og familier
 • Ønskelig med erfaring med gruppebaserte tiltak
 • Kompetanse om barns psykiske helse
 • Vilje og evne til tverrfaglig samarbeid
 • Ønskelig med erfaring fra forebyggende arbeid
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Løsningsfokusert
 • Fokus på friskfaktorer
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et utviklingsorientert og spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  SAUPSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  SAUPSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3906356
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune