Ledig stilling

Holmestrand kommune

Psykolog - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holmestrand Barneverntjeneste søker etter ny medarbeider. Kommunen har i underkant av 26 000 innbyggere og samlet ca. 29 årsverk i Barneverntjenesten. Virksomhet Barneverntjenesten er en del av programområdet Oppvekst. Tjenesten er organisert i undersøkelse- og oppfølgingsteam, omsorgsteam og utøvende tiltaksteam. Er du ansvarsfull, utviklingsorientert og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? Har du erfaring som sakkyndig, systemarbeid, veiledning, relasjonsbygging og brukerinvolvering innen fagfeltet? Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega!

Holmestrand kommune søker psykolog i 100% fast stilling for tiden tilknyttet Barneverntjenesten. Stillingen er ledig fra 01.11.2022.

Fakta om stillingen

I Barneverntjenesten har vi bl.a. fokus på god saksbehandling, tidlig intervensjon, samtaler med barn, tverrfaglig samhandling, brukermedvirkning og nettverksarbeid. I forbindelse med Oppvekstreformen styrkes Barneverntjenesten med én nyopprettet psykologstilling. Reformen har gitt økt ansvar til den kommunale Barneverntjenesten. Stillingen vil arbeide på både system og individnivå. Organisatorisk vil stillingen ligge direkte under barnevernleder.

Arbeidsoppgaver:

 • Aktiviteten er i hovedsak rettet mot barn, unge og deres familier, enten på individ- eller systemnivå og ofte i samhandling med andre tjenester til målgruppen.
 • Bistå ansatte i undersøkelser, tiltak eller fosterhjemsarbeid, samt ved rettsbehandlinger
 • Kortvarige intervensjoner
 • Veiledning
 • Fagutvikling, opplæring og undervisning, - internt i Barneverntjenesten og til andre virksomheter i oppvekstfeltet
 • Drive og bistå i gruppeaktiviteter
 • Deltagelse i system- og planarbeid

Flere oppgaver kan tilkomme stillingen.

Krav til kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Klinisk erfaring fra arbeid med barn, unge og familier
 • Erfaring med omsorgsvurderinger, fortrinnsvis som sakkyndig
 • Erfaring fra arbeid med evidensbasert metodikk
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode dataferdigheter
 • Har gyldig førerkort og mulighet til å disponere egen bil

Personlige egenskaper:

 • Du er raus, trygg, robust og utadvendt
 • Er strukturert, engasjert, fleksibel og løsningsorientert
 • Har god arbeidskapasitet og trives med høyt arbeidstempo
 • Du er initiativtaker, har gjennomføringsevne og er resultatorientert
 • Du er lojal til beslutninger
 • Evne å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Har evnen til å inspirere andre
 • Det legges avgjørende vekt på personlig egnethet samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig

Vi tilbyr

 • En utviklingsorientert Barneverntjeneste
 • Faglig dyktige, løsningsorienterte og engasjerte kollegaer
 • Faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning, noe ettermiddag-/kveldsarbeid må påregnes
 • Psykologfellesskap med andre psykologer i Oppvekst
 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglement og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.