Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykolog 100% fast

Offentlig forvaltning

 - Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

 - Du vil bli en del av en fag-gruppe på 12 psykologer/psykologspesialister.

 - Du vil kunne få hele din spesialisering i klinisk voksen her i Lillehammer.

 - Du vil bli en del av en poliklinikk som har tre allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 - Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost. DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

 

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 27.06.24

Tidspunkt for intervju vil foregå fra uke 27, håper du kan planlegge tid for dette. 

Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig.
 • Ønskelig med tidligere erfaring innen VOP.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.