Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisksykepleier 2 x100% fast

Offentlig forvaltning

DPS Lillehammer har ansvar for den allmenpsykiatriske spesialhelsetjenestene i området rundt Lillehammer og Gudbrandsdalen, med om lag 80 000 innbyggere i opptaksområdet.

DPS Lillehammer har allmenpsykiatriske poliklinikker på Otta og Lillehammer m/ Akutt ambulant team og TSB. Avdelingen har i tillegg to FACT team. i henholdsvis nord og sør Gudbrandsdalen.   

Døgnenheten på Lillehammer er en åpen akuttpost med 11 senger. Fokus er kriseintervensjon og kortvarig stabilisering, med en gjennomsnittligliggetid omkring 10 døgn.

Enheten er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, psykolog, psykiater, psykomotorisk fysioterapeut, og ett engasjert miljøpersonell bestående av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Enheten samarbeider tett med kommuner og andre naturlige samarbeidspartnere.

Vi har ledig 2 x 100 % faste stillinger med arbeid hver 3.helg. Ledig fra 02.01.2024.


Ved internomrokkering kan andre stillingsprosenter bli ledig og det vil bli rekruttert fra søkermassen. Det er ønskelig at kopi av relevant utdanning, tjenesteattester og minst to referanser derav fra siste arbeidsgiver legges ved søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse og engasjement for faget
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kunnskap om EPJ
 • Det er ønskelig med videreutdanning i Psykisk helsearbeid og kognitiv terapi
 • Søkere med annen helse og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå kan bli vurdert til stillingen dersom vi ikke får søkere med autorisasjon som sykepleier.

Personlige egenskaper:


Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Godt kvalifiserte kollegaer
 • Spennende arbeidsplass i stadig utvikling
 • Lønn etter overenskomst
 • Kurs og undervisning
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.