Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier / vernepleier med spesialisering til TiRe

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleierer og vernepleiere med relevant erfaring som kan arbeide sammen med oss i 7 uker igjennom sommeren. 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier / vernepleier med spesialsering. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningen. Varighet fra 17. juni til og med 31. august 2024.

Stillingene er plassert i DPS Follo, seksjon Tidlig Intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (Tire). 

Arbeidet innebærer å bistå i behandling, medisinering og oppfølging av seksjonens pasienter i samarbeid med fast ansatte.  Vi har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.

Vi samarbeider tett med pårørende, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Ambulering er en del av vår arbeidshverdag.
Seksjon Tire utreder og behandler personer over 15 år hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Tire er en tverrfaglig sammensatt seksjon.I tillegg jobber det 2 IPS jobbspesialister fra NAV ved seksjonen.

Vi har høyt fokus på trygghet og trivsel på jobb. Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming. Dette ser vi styrker miljøet vårt. Det skjer mye spennende i feltet psykose, og vi håper du vil være med å bidra med din kompetanse sammen oss i sommer. 

DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Vi er opptatt av faglig utvikling, og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt.

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; allmennpoliklinikk, tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (Tire), seksjon for gruppeterapi, akutteam, seksjon døgnbehandling og enhet for spiseforstyrrelser.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier/vernepleier ) og relevant videreutdanning. Søkere med relevant erfaring kan være aktuelle. 
 • Kompetanse på målrettet miljøarbeid
 • Har kunnskap om tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har god kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • Veiledning 
 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer  
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst