Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier / vernepleier med spesialisering til FACT

Offentlig forvaltning

Vi har ledig svangerskapsvikariat med 1 års varighet i 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier / vernepleier med spesialsering ved FACT Nordre Follo.

Stillingen er administrativt plassert i DPS Follo, seksjon Tidlig Intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (Tire). Mulighet for forlengelse.

Du skal være spesialisthelsetjenestens case manager inn i teamet sammen med psykologspesialist og psykiater, og vil jobbe etter anerkjent FACT-metodikk sammen med ansatte fra Nordre Follo kommune. 

Arbeidet innebærer å være delaktig i behandling, medisinering og oppfølging av egen pasientliste i tett samarbeid med resten av teamet. FACT har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.

Vi samarbeider tett med pårørende, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Ambulering er en del av vår arbeidshverdag.
Du vil samarbeide med seksjon Tire, som utreder og behandler personer over 15 år hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Tire er en tverrfaglig sammensatt seksjon.I tillegg jobber det 2 IPS jobbspesialister fra NAV ved seksjonen.

Vi har høyt fokus på trygghet og trivsel på jobb. Samarbeid om pasienten preger det arbeidet vi gjør både internt i FACT og med interne og eksterne aktører. Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming. Dette ser vi styrker miljøet vårt. Det skjer mye spennende i feltet psykose, og vi håper du vil være med å videreutvikle FACT med din kompetanse!

DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.

Vi er opptatt av faglig utvikling, og er engasjert i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt.

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; allmennpoliklinikk, tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (Tire), seksjon for gruppeterapi, akutteam, seksjon døgnbehandling og enhet for spiseforstyrrelser.  

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier/vernepleier ) og relevant videreutdanning. Søkere med relevant erfaring kan være aktuelle. 
 • Har god kompetanse på målrettet miljøarbeid
 • Har kunnskap om tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har god kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Opplæring i FACT-modellen 
 • Internundervisning ved DPS Follo
 • Veiledning
 • Mulighet for at vikariatet kan forlenges. 
 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer  
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst