• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5036, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4696248
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 13.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Psykiatrisk sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) ble opprettet som en resultatenhet under Etat for psykisk helse og rustjenester 1.mars 2020. Enheten består av 140 årsverk, med ca 330 ansatte fordelt på 8 bosenter og en administrasjon. Alle bosenter i enheten arbeider ut fra en recoveryorientert tilnærming. Å møte brukernes individuelle behov på en faglig god måte er sentrale mål for tjenesteytingen.
 
BBR har ledig en stilling i 100% for sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid ved Stoltzen Bosenter. Bosenteret gir heldøgns botilbud til mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer. Stoltzen bosenter har 14,8 årsverk og 12 beboere. Stillingen innebærer langvakter på 12,5 timer og arbeid hver 4.helg. Vi kan tilby et variert fagmiljø bestående av vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, assistenter, kokk og avdelingsleder. I bosenteret arbeider vi etter et recoveryperspektiv for å opprettholde og videreutvikle ADL-funksjonene hos den enkelte. De skal få hjelp til å ta i bruk egne ressurser som skal bidra til symptommestring, vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutisk oppfølging av beboere.
 • Herunder koordinering og / eller deltakelse i ulike samarbeidsfora rundt brukere, utarbeidelse av individuell plan, utarbeidelse av konkrete handlingsplaner og tiltak, og kontakt med pårørende.
 • Primær- og sekunder kontakt oppgaver. Ha et særlig ansvar for kvalitetsarbeidet. Ansvarsvakt ordning.
 • Bidra med sin arbeidskapasitet og fagutdanning inn i arbeidsfellesskapet og de daglige
  gjøremål.
 • Arbeide målbevisst med faglig engasjement for å oppnå fastsatte mål.
 • Veilede kollegaer, samarbeidspartnere og studenter / lærlinger. Være en god rollemodell.
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Tilegne seg kompetanse om Bergen kommunes fagsystemer, herunder sikre god
  dokumentasjon.
 • Bergen kommune sine retningslinjer for medikamenthåndtering skal følges.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- /sosialfaglig utdanning på minimum bachelornivå. Sykepleie/vernepleie med legemiddelhåndterings ansvar.
 • Relevant erfaring fra fagfeltet somatikk, psykiatri og rus. 
 • Erfaring fra både 1. og 2. linje tjenesten er ønskelig.
 • Relevant videreutdanning fortrinnsvis innenfor SEPREP eller psykisk helsearbeid.
 • Norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
 • Generell god IKT-kompetanse. Ønskelig med kjennskap til aktuelle fagsystemer
 • Krav om politiattest ved tilbud om stilling.
 • Førerkort klasse B.  

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Positiv og løsningsorientert
 • God fleksibel samhandlingsevne
 • Evne til å arbeide i team
 • Lojal
 • Høy endringskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling.
 • God pensjonsordning.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • Lønn etter gjeldende avtaler.
 • Veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • En variert og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver .
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  07.08.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5036, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4696248
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 13.07.2022