Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier / vernepleier

Offentlig forvaltning

DPS nordre Østfold omfatter 2 poliklinikker, 1 ambulant akutteam, 1 elektiv døgnseksjon, 1 fylkesdekkende akuttpost og 1 ACT-team. Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Moss er en sentral enhet og dekker et opptaksområde på 60 000 innbyggere. Vi har et ungt og dynamisk arbeidsmiljø med ca 30 medarbeidere. Vi legger vekt på å tilby faglig oppdaterte og kunnskapsbaserte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving.

Søknader behandles fortløpende. 
 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av pasienter, hvor pasientgruppen primært er psykosepasienter, både med og uten tvungent psykisk helsevern
 • Den nye kollegaen skal i samarbeid med spesialistene i poliklinikken sørge for at pasientene opplever god tilgjengelighet, kontinuitet og trygghet over tid
 • Oppfølgingen medfører en del ambulant virksomhet og et tett samarbeid med de kommunale tjenestene i opptaksområdet i nye Moss, Råde, Våler og Vestby
 • DPS nordre Østfold har økende aktivitet mot spennende forskning og klinisk utprøving. Det kan være aktuelt med samarbeid og oppgaver rettet mot dette

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier med relevant videreutdanning
 • Klinisk erfaring med oppfølging av pasienter med psykoselidelser under tvungen psykisk helsevern
 • Tilstrekkelig kunnskap med å føre adekvat pasientdokumentasjon i elektronisk pasientjournal
 • Ønskelig med gjennomført utdanning i psykoedukativt familiearbeid ved psykoser og andre alvorlige psykiske lidelser
 • Ønskelig med CBT - kognitiv atferdsterapi, eller tilsvarende kompetanse
 • Kjenne til og kunne benytte aktuelle utredningsverktøy
 • Førerkort klasse B (manuell)

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • Arbeidet med den omtalte pasientgruppen krever tålmodighet og tilpasningsdyktighet
 • Som ny medarbeider i et godt etablert og høyspesialisert poliklinisk team vil man få støtte og veiledning
 • Det legges til rette for faglig utvikling og videreutdannelse

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterke og tverrfaglige miljøer
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene      
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.