Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning

Offentlig forvaltning

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus og er lokalisert på Grim. DPS Solvang er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere. Området dekker Kristiansand vest for Otra utenom Søgne. DPS Solvang består av Merkantil enhet, Døgnenhet, Poliklinikk og FACT.

Vi tilstreber å gi et tilbud til befolkningen preget av fleksibilitet, tilgjengelighet og høy faglig standard.
FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse. FACT-teamet har 4 stillinger for overleger og 2 stillinger for psykologspesialist, samt 16 stillinger med helse og sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning.

FACT-teamet ved DPS Solvang er et aktivt oppsøkende behandlingsteam basert på en behandlingsmodell for personer med psykoselidelser. FACT-metoden er utviklet og utprøvd blant annet i USA, Nederland og Storbritannia de siste 30 årene med gode resultater. FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment», som kan oversettes med fleksibelt, aktivt og oppsøkende behandlingsteam. FACT-teamet er et samarbeid mellom kommunene Vennesla og Kristiansand, sammen med Sørlandet sykehus HF. Organisatorisk er FACT plassert i spesialisthelsetjenesten, og lokalisert til DPS Solvang.

Det unike i norsk sammenheng er at FACT-teamet disponerer fem sengeplasser på Døgnenheten på DPS Solvang, og har en egen stor Dagavdeling for pasienter tilknyttet FACT.  Ved endringer i forhold til pasientens tilstand har en da mulighet til å intervenere ved og bruke frivillig innleggelse på DPS nivå. Ved behov for andre typer tiltak kan en tilby gruppe- eller individuell behandling ved FACT sin Dagavdeling. Tilbudet til pasientene i FACT-teamet er derfor preget av en helhetlig tenkning samtidig som FACT modellen er bedringsorientert.

Det er nå ledig 100% vikariat stilling i 1 år fra 01.02.23 som psykiatrisk sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning ved vårt FACT-team ved DPS Solvang. Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.

Mulighet for forlengelse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • FACT-teamet skal gi tverrfaglig og tverrsektoriell behandling og oppfølging av pasienter med alvorlig psykoselidelse.
 • Følge opp pasienter på Dom og TUD
 • Medikamenthåndtering
 • Behandling av pasienter med psykoselidelse
 • Elektronisk sykepleiedokumentasjon
 • Veiledning og undervisning for pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og studenter
 • Kartlegge barn av psykisk syke pasienter
 • Samarbeid med fastleger, PSA og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunene
 • Faglig ansvar
 • Flerfaglig samarbeid internt i teamet

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med spesialutdannelse innen psykiatri
 • Relevant erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov
 • Er fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og høyt engasjement
 • Ønskelig også at søker har en recovery orientert tilnærming i møte med pasientene
 • Erfaring og eller interesse for å jobbe med FACT-modellen er en fordel
 • Godt kjent med Lov om Psykisk helsevern
 • God kjennskap til DIPS og kvalitetssystemer i SSHF
 • Erfaring med elektronisk dokumentasjon i forhold til sykepleie
 • Krav til førerkort grunnet ambulant virksomhet

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner med fokus på team orientert arbeid
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Evne til å arbeide selvstendig og handlingsorientert
 • Evne til å være fleksibel og strukturert
 • Gode ferdigheter innen kommunikasjon 
 • Trives med å arbeide tverrfaglig
 • Være bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Være trygg og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

Vi tilbyr:

 • Et spennende, engasjert, variert og godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Vi tilbyr et moderne flerfaglig syn på psykosebehandling
 • Faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Recovery orientert tilnærming til pasientene
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst