Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier/Sykepleier

Offentlig forvaltning

Enhet for spiseforstyrrelser utreder og behandler pasienter med spiseforstyrrelser, etter henvisning fra lokal psykiatrisk poliklinikk. Enheten har områdefunksjon for hele Innlandet og har 7 døgnplasser.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Norsk autorisasjon
 • Ønskelig med erfaring fra psykiatrisk døgnenhet for voksne
 • Ønskelig med erfaring fra spiseforstyrrelser
 • Må ha gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe i tverrfaglig sammensatt team rundt den enkelte pasient
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta faglig beslutninger innenfor eget fagområde
 • Fleksibilitet
 • Rolig fremtoning, nysgjerrig og åpen
 • Gode relasjonsevner i møte med traumatiserte pasienter
 • Gode samarbeidsevner med pasienter og kollegaer 
 • En høy faglig interesse og nysgjerrighet i forhold til å skulle bidra aktivt inn i faglig videreutvikling av enheten.   
 • Vilje og evne til å kunne stå i endrings,- og utviklingsarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø                                                                                                                                                   
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling og endring
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Annen relevant videreutdanning kan bli vurdert, dersom søkere/søkermassen ikke oppfyller krav til etterspurt videreutdanning.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.