Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier/spesialutdannet sykepleier

Offentlig forvaltning

DPS Elverum-Hamar, poliklinikk 1, har ansvar for utredning og behandling av voksne i opptaksområdet, som er Hamar og Stange kommuner. Samarbeid med både pårørende, henvisere og andre hjelpetiltak er en sentral del av arbeidet. Poliklinikken har lokaler i Hamar sykehus, nært til både buss og jernbane. Enheten er tverrfaglig sammensatt av psykologer, psykiatere og høyskoleutdannende med videreutdanning, totalt ca 20 personer fordelt på 3 team. 

Kvalifikasjoner:

Vi leter etter deg som har faglige ambisjoner og som ønsker å bidra til videre utvikling av DPS'et. Vi ser etter en engasjert og fremoverlent sykepleier med relevant videreutdanning, som ønsker å arbeide som selvstendig behandler, som har god arbeidskapasitet, som synes utfordringer er spennende og som vil bruke hele seg inn i det fellesskapet som en poliklinikk er.

  • Det kreves utdanning som sykepleier med relevant videreutdanning
  • Det kreves god språkforståelse - både muntlig og skriftlig
  • Det er ønskelig med erfaring fra selvstendig arbeid innen psykisk helse på spesialisthelsetjenestenivå
  • Personlig egenhet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du utover å bidra faglig, også bidrar sosialt, slik at vi sammen kan nå våre mål. Det er også en stor fordel om du er både faglig og personlig fleksibel og i travlere perioder også er innstilt på å yte litt ekstra.

Vi tilbyr:

Vi på vår side tilbyr et fagmiljø preget av høy kompetanse, seriøsitet, godt humør og god oppgaveforståelse. Veiledningen og de faglige treffpunktene er godt organisert - og oppgavene du vil få tildelt er preget av stor variasjon. Hos oss vil du få muligheten til videreutvikling og vekst. 

  • Lønn etter overenskomst.
  • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).


    Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.