Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Psykiatrisk sykepleier / psykisk helsearbeider

Stavanger kommune har to ledige stillinger som psykiatrisk sykepleier / psykisk helsearbeider ved avdeling for helsefremming og mestring på helsehuset. 
Avdeling for helsefremming og mestring tilbyr rask psykisk helsehjelp, frisklivstilbud, og forebyggende hjemmebesøk. Vi gir hjelp og støtte til endring av levevaner og mestring av lette til moderate psykiske helseplager. Tilbudet er rettet mot personer i yrkesaktiv alder. Tilbudet gis individuelt og/eller i grupper. 

Helsehuset er Stavanger kommunes spydspiss for forebyggende og helsefremmende arbeid, forskning og utvikling, rehabilitering og palliasjon. Helsehuset er også helse- og velferds prosjektverksted.  Våre mål er å støtte innbyggerne i å ta vare på egen helse, samt å bygge kompetanse for å utvikle framtidens helsetjenester.

Kvalifikasjoner:

Helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum bachelornivå
Krav om videreutdanning innen psykisk helse eller annen relevant tilleggsutdanning
Relevant klinisk erfaring i spekteret psykiske helseplager
Erfaring med terapeutiske samtaler
Erfaring med å ha drevet grupper/kurs er ønskelig
Ønskelig med arbeidserfaring fra rask psykisk helsehjelp eller lignende tjeneste
Erfaring innen området veiledet selvhjelp er ønskelig
Videreutdanning kognitiv terapi er ønskelig 
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

God kartlegging- og vurderingskompetanse
Gode kommunikasjon- og formidlingsevner muntlig og skriftlig
Evne til fleksibilitet og omstilling
Gode samarbeidsevner
Interesse for faglige utfordringer
Like å arbeide selvstendig, men også i team 
Personlig egenhet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

Stillingsbrøk: 100%
To 12-måneders engasjement med mulighet for forlengelse
Godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø 
Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte oppgaver
Personalkantine og muligheter for å benytte seg av treningsfasiliteter på bygget
Gode velferds- og pensjonsordninger 
Lønn etter gjeldende tariff 
 
For spørsmål om stillingen kontakt virksomhetsleder Ingvill Moen Hovlund 92687921 eller psykologspesialist Emmeline K Werner 90959180.