Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier 

Offentlig forvaltning

Vi har ledig vikariat med 6 måneders varighet i 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier ved DPS Follo, seksjon Tidlig Intervensjon og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE). Mulighet for forlengelse.

Seksjon TIRE utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelse eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig sammensatt seksjon med 7 spesialsykepleiere, 1 spesialvernepleier, 4 overleger, 3 psykologspesialister, 1 lege i spesialisering og 3 psykologer. I tillegg jobber det 2 IPS jobbspesialister fra NAV ved seksjonen. 

Arbeidet innebærer å være delaktig i utredningsoppgaver, behandling, koordinering av andre instanser og tett samarbeid med kommunale tjenester. Vi jobber nå med å implementere et Fact team sammen med våre samarbeidende kommuner, og den som tilsettes må delta i utviklingsarbeid og utforming av dette samarbeidet. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern.

Vi samarbeider tett med pårørende, nettverk og øvrig hjelpeapparat. Ambulering er en del av vår fleksible metodikk.
Vi har et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der det er høyt fokus på trygghet og trivsel på jobb. Samarbeid om pasienten preger det arbeidet vi gjør både internt i seksjonen og med eksterne aktører. Alle stemmer skal høres, men vi forholder oss lojalt til beslutninger som tas. Vi spør hverandre når vi er i tvil og vi støtter hverandre i krevende saker. Vi er en sammensatt gruppe både knyttet til fagbakgrunn og personlige egenskaper. Dette ser vi styrker miljøet vårt.
Det skjer mye spennende i feltet psykose og vi håper DU vil være med å bygge opp TiRe med din kompetanse!

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikk, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TIRE), Seksjon for gruppeterapi (SfG), Akutteam (FAT), Seksjon døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er områdeovergripende for Ahus.  

DPS Follo har ansvar for å gi et lokalbasert tilbud innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden.
DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling. Vi ønsker oss to psykiatrisk sykepleier som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling, og er engasjert flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt nedslagsfelt.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Det er krav om politiattest ihht Lov om helsepersonell § 20a før ansettelse.

Alle søkere må søke elektronisk. Vitnemål og attester må skannes som vedlegg til søknaden.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier ) og relevant videreutdanning. (Relevant erfaring fra arbeid med pasientgruppen kan veie opp for manglende videreutdanning)
 • Har god kompetanse på målrettet miljøarbeid
 • Har kompetanse og ferdigheter om ulike kartleggings-, tiltak- og evalueringsverktøy
 • Har kunnskap om tilrettelegging av miljø- og relasjonsbetingelser
 • Har god kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Det er ønskelig med erfaring fra behandling av målgruppen
 • Førerkort klasse B
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Mulighet for at vikariatet kan forlenges. 
 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer
 • Et spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde 
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet 
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst 
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring