Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier

Offentlig forvaltning

Ønsker du utfordrende og spennende arbeidsoppgaver ved et av landets største DPS?

DPS Nedre Romerike ligger nær Oslo i Lillestrøm på Åråsen stadion, 20 min med bil fra sentrale Oslo og 11 minutter med tog fra Oslo. Åråsen ligger i gangavstand fra togstasjonen med hyppige tog- og bussavganger og tilgang til bysykler og sparkesykler.

DPS Nedre Romerike er et av landets største DPS. Opptaksområde er kommunene på Nedre Romerike med et folketall på ca. 190 000. DPS Nedre Romerike har flere polikliniske seksjoner: Akutteam, Enhet for gruppeterapi, Allmennpsykiatrisk poliklinikk med ambulant team og Tidlig intervensjons- og rehabiliteringsteam (TIRe). DPS Nedre Romerike tilbyr også døgnbehandling: DPS ordinær døgnenhet, døgnenhet som tilbyr medikamentfri behandling og døgnenhet som tilbyr korttidsinnleggelse ved akutte kriser.

Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRe) har 23 behandlerstillinger hvorav 5 psykiatriske sykepleiere og i tillegg psykiatere/LIS, sosionom og psykologspesialister/psykologer. De ulike faggruppene har noen felles arbeidsoppgaver, i tillegg til at de har fagspesifikke bidrag i utredning og behandling. TIRe består av 3 team, et team for tidlig intervensjon og to team for rehabilitering. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse med hoveddiagnose innenfor psykosespekteret og pasienter med bipolar lidelse type I og komorbide lidelser. Vi har ansvar for pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon. Vi gir tilbud om utredning, diagnostisering, behandling og rehabilitering til pasienter  i målgruppen. Vi ambulerer ved behov og disponerer biler som brukes til det. Behandlingstilbudet består av ulike terapiformer, eksempelvis kognitiv terapi, psykoedukativt gruppetilbud, kunnskapsbasert familiesamarbeid, medikamentell behandling, sosioøkonomisk tilrettelegging/oppfølging, IPS (individuell jobbstøtte) m.m. Vi har et utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, fastlege, NAV og andre samarbeidspartnere som psykiatrisk akuttavdeling og avdeling spesialpsykiatri.

Vi tilstreber å holde oss oppdatert på det siste innen psykosefeltet. Variert veiledningstilbud slik som nevropsykologisk veiledning og veiledning i psykoedukative familiegrupper. Vi har årlige psykosenettverksdager og interne fagdager. Vi samarbeider med forskningsavdelingen.

Vi jobber for tiden med etablering av FACT-team og i den forbindelse er planen at en av de faste sykepleiestillingene blir teamlederstilling i FACT-teamet. Av den grunn lyser vi ut et års engasjement for psykiatrisk sykepleier i første omgang.

Engasjementet som blir ledig er ved et av rehabiliteringsteamene og er ledig fra 18.10.22. 

Arbeidsoppgaver:

 • Behandling og oppfølging av egne pasienter
 • Være del av tverrfaglig behandlingsteam
 • Bidra med oppfølging av pasienters somatiske helse 
 • Kontakt og samarbeid med aktuelle instanser 
 • Depotinjeksjoner 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Klinisk erfaring og faglig bredde er en forutsetning
 • Utdanning innen kognitiv terapi og erfaring med å drive kognitiv terapi er ønskelig
 • Opplæring i åpen dialog/nettverksmøte og eller psykoedukativt familiearbeid er ønskelig
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Trives med høyt tempo og samtidig til dels langvarige pasientforløp
 • Trives med å jobbe tett med andre og ha gode samarbeidsevner
 • Pasientorientert
 • Ansvarsbevisst 
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Godt og engasjert faglig miljø i stadig utvikling
 • Godt sosialt/kollegialt miljø
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn innenfor gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud i Ahus: Hytteleie, bedriftsidrettslag, rabatterte teater- og kinobilletter