Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier

Offentlig forvaltning

Langvakter og hver fjerde helg? Vi søker nå psykiatrisk sykepleier til Blakstad sykehus, sikkerhetsseksjonen. 

Her på sikkerhetsseksjonen er vi opptatt av at pasientene skal ha et stabilt og forutsigbart behandlingsmiljø. Vi har derfor god bemanning og trygge rammer. Vi er en fin ansattgjeng med mye godt humør, som setter pasienten i fokus, men også inkludering av kolleger er sentralt i vår seksjon. Vi passer på hverandre på jobb slik at dagene oppleves som trygge og gode. Mange vil kanskje tenke at sikkerhetsseksjon høres skummelt ut, men det er tvert om et av de tryggeste stedene du kan jobbe innen psykisk helse grunnet strukturen og rammene i seksjonen.

For tiden er vi i en spennende utprøvingsfase av langvakter, 12,5 timer, med arbeid hver fjerde helg. Dette trer i kraft fra 12.9.22. Langvakter vil bidra til å styrke forutsigbarheten for pasientene og lette mulighetene for aktiviteter utenfor seksjonen. Det er frivillig å inngå i langvaktsordningen.

Sikkerhetsseksjonen skal bygge opp et sterk faglig miljø for fremtiden og på vei inn i nytt sykehus i 2025. Vi har ledige 100 % faste stillinger dag/aften for sykepleiere og vernepleiere. Som ny medarbeider hos oss vil du kunne få et skreddersydd opplæringsprogram og mulighet for videreutdanning innen psykisk helsearbeid/psykisk helse og rusrelaterte problemer og voldsrisikovurdering og håndtering. Seksjonen er opptatt av fagutvikling og har i flere år bidratt i forsknings og fagutviklingsprosjekter. 
Vi er opptatt av nærledelse, være tilgjengelige og støttende for våre medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø, våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. 

Vi søker etter deg som har interesse for fagfeltet, er engasjert, har evne til å motivere og bidra til endring og utvikling. 

Seksjonen har 12 døgnplasser og et eget FACT-sikkerhet team. Målgruppen er mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer. Vi arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud ved å gi god behandling, bistår pasientene våre i styrking av livskvalitet samtidig som ivaretakelse av samfunnsvernet står i fokus. Ved utskrivelse fra døgnseksjonen tar FACT-sikkerhet over oppfølgingsansvaret og utøver fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser. FACT-sikkerhet skal styrke kontakten mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse. For å sikre kontinuitet i pasientforløpene jobber enkelte personal delte stillinger mellom døgnseksjonen og FACT-sikkerhet.

Både døgnseksjonen og FACT-sikkerhet bruker ERM (Early Recognition Method) i det strukturerte miljøterapeutiske arbeidet for å sikre gode tverrfaglige behandlingsforløp, med fokus på brukermedvirkning og egenomsorg i tillegg til andre anerkjente verktøy. Vi gjennomfører systematiske voldsrisikovurderinger, ved bruk av strukturert kliniske vurdering (HCR 20v3) og utarbeider voldsrisikohåndteringsplaner.

Sikkerhetsseksjonen har et tett samarbeid med andre lokale og regionale sikkerhetsseksjoner, FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus og ikke minst Kompetansesenteret for sikkerhet, fengsels og rettspsykiatri for Helse Sør-Øst. 
Vi ønsker høyt faglig fokus og du vil for tiden få en uke til disposisjon for faglig oppdatering i løpet av året, i tillegg til lovregulert ferie.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter
 • Oppfølging av pasienter i daglige aktiviteter både i og utenfor seksjonen, eksempelvis observasjoner og støttesamtaler
 • Pårørendesamarbeid
 • Utarbeide voldsrisikovurderinger og håndteringsplaner
 • Tett samarbeid og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Medikamenthåndtering
 • Pasientadministrativt arbeid
 • Opplæring og veiledning av studenter og nyansatte

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier, både med og uten videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med alvorlig psykisk lidelse og rehabiliteringsprosesser
 • Ønskelig med videreutdanning i, og/eller erfaring med voldsrisikovurdering og -håndtering
 • Ønskelig med erfaring fra sikkerhetspsykiatri og/eller ambulerende arbeid
 • På grunn av den miljøterapeutiske sammensetningen i seksjonen oppfordres menn til å søke

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidsaktører
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr:

 • Mulighet for langvakter og arbeid hver fjerde helg
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Vi legger til rette for videreutdanning innen psykisk helsearbeid/psykisk helse og rusrelaterte problemer
 • For tiden en uke til disposisjon for faglig oppdatering i løpet av året i tillegg til lovregulert ferie  Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Opplæring i MAP (Møte med Aggresjonsproblematikk)
 • Eget introduksjonsprogram i tillegg til opplæring på seksjon
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Leie av personalbolig i gangavstand til sykehuset
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland