Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3248982
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Psykiatrisk sykepleier

Ved Nidelven hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som psykiatrisk sykepleier.

Vi har et stort mangfold i medarbeidergruppa med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Nidelven hjemmetjeneste er en av 14 enheter i Trondheim kommune som yter bistand til hjemmeboende brukere innenfor et avgrenset geografisk område. Vårt kontor ligger sentralt i Trondheim - på Leüthenhaven.

Vi er et fagmiljø som er i kontinuerlig utvikling med stort fokus på tverrfaglige møter sammen med ergoterapeut og fysioterapeut som tilhører bydelen. Målet vårt er at brukerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med tilrettelagte tjenester. Vi bruker hverdagsmestring som en del av vår arbeidsmetode. Vi legger vekt på at egenmestring og aktiviteter er en del av hverdagen for våre brukere. 

Vår enhet søker psykiatrisk sykepleier til vårt team. Vi søker etter deg som klarer å etablere en relasjon til mennesker som i utgangspunktet er skeptisk til andre mennesker. Primærkontakt er som oftest den bruker ønsker som koordinator for individuell plan og dette er en rolle som følger med stillingen. Vi ønsker en medarbeider som har kompetanse innen psykisk helsearbeid. Vi ønsker å tilby denne brukergruppen høy fagkompetanse på dette fagområdet, Som psykiatrisk sykepleier hos oss vil du få en egen rollebeskrivelse og hovedsakelig få primæransvar for brukere med utfordringer relatert til psykisk helse. Videre er det ønskelig at du veileder og deler kunnskap med alle medarbeidere ved enheten. Det er viktig at våre brukere opplever kontinuitet i tjenestene og får en god opplevelse av hjelpen de får. Det er naturlig at du også samarbeider med våre samarbeidspartnere og sikrer gode overganger fra sykehus til hjemmet. En av våre tre avdelingsledere er psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Mer informasjon om en jobb innenfor helse- og velferd i Trondheim kommune finner du på våre  hjemmeside.

Arbeidsoppgaver
 • Utføre psykiatrisk sykepleie/sykepleie til våre brukere i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Ha ansvar for helhetlig pasientforløp til brukere i hjemmet (HPH)
 • Inneha primærkontaktansvar
 • Være ansvarssykepleier på kveld og helg
 • Ha ansvar for å utarbeide, følge opp og evaluere individuelle planer, samarbeidsplaner, ukeplaner med mer i samarbeid med brukerne
 • Være en bidragsyter i tverrfaglige brukermøter
 • Medikamenthåndtering
 • Arbeide recoveryorientert
 • Veilede kolleger i psykiatrisk sykepleie/sykepleie
 • Veilede og undervise kolleger, studenter, brukere og pårørende
 • Være en bidragsyter i tverrfaglige brukermøter
 • Bruke ulike kartleggingsverktøy i det daglige arbeidet
 • Utføre faglig god dokumentasjon
 • Elektronisk samhandling med samarbeidspartnere via E-link
 • Bruke praktiske prosedyrer og bidra til kontinuerlig oppdatering av prosedyrer ved enheten
 • Bidra til å utvikle tjenesten nå og i fremtiden
 • Delta i brukermøter og ha et kontinuerlig samarbeid med våre samarbeidspartnere, brukere og saksbehandlere ved helse- og velferdskontoret for å kunne gi bruker best mulig hjelp
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Førekort for personbil - klasse B
 • Kjennskap til brukersystemet Gerica og personalsystemet Gat en fordel
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du er selvstendig, engasjert, initiativrik og har godt humør
 • Du behersker å gi opplæring og veilede kolleger / medarbeidere
 • Du er faglig og personlig trygg
 • Du er trygg i samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende og medarbeidere
 • Du tør å stå i situasjoner som er krevende
 • Du er god på mellommenneskelige relasjoner
 • Du er fleksibel
Vi tilbyr
 • God opplæring
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Stort faglig fokus med mulighet faglig påfyll
 • Nærledelse - der en av våre tre avdelingsledere er psykiatrisk sykepleier
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • En spennende og utfordrende arbeidshverdag
 • Refusjon av treningavgift etter avtale
 • En turnus med arbeid dag, kveld og helg der du selv har innflytelse på utarbeidelse av denne
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler