• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  13.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3947133
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Psykiatrisk sykepleier 100% fast stilling

Halden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på nye utfordringer som spesialsykepleier innen psykisk helse i kommunen?

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i Helse og Mestring. Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse, samt Helsestasjon for rusavhengige er samlokalisert i sentrum av byen. Det bidrar til nærhet til brukergruppa og tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene.

Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår spennende prosjekter, blant annet etablerer vi nå både tilbud til ungdom fra 16 år, Rask psykisk helsehjelp og FACT-team.

Stillingens formål er å bidra til bedret psykisk helse for personer med ulik psykisk problematikk. Dette gjøres blant annet gjennom å jobbe mot mestring, selvstendighet, normalisering og integrering i lokalmiljø, samt å være ansvarlig eller medansvarlig for behandling, oppfølging og tilrettelegging av tilbudet til den enkelte pasient.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

Avdeling rustjenester: Rusteam, og Feltteam,

Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse

Avdeling psykisk helse: Psykisk helseteam, Aktivitetssenter for rus og psykisk helse og Helsestasjon for rusavhengige

Psykisk helseteam består av 9 årsverk.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

Psykisk helseteam gir i dag tilbud til personer med psykiske lidelser som angst, depresjoner og mer alvorlige tilstander.

Tilbudet kan f.eks. bestå av regelmessige behandlings- og oppfølgingssamtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre holder teamet angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og psykoedukativt familietilbud. I samarbeid med aktivitetssenteret, drives det behandlingsgrupper. Teamet er også en del av kommunens psykososiale kriseteam.

 

Fast 100 % stillinger fra 16.08.21.

Sted: Psykisk helseteam

Fagområde: Psykisk helsearbeid 

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier

 • Videreutdanning i psykisk helsearbeid på høgskolenivå
 • Allsidig erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelser
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves
 • Førerkort, klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs/grupper

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne håndtere krevende pasientsituasjoner
 • Ha stabilitet og kontinuitet i arbeidet
 • Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Vi kan tilby:

 • Et utviklende og kompetent fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode kollegaer
 • Veiledning fra psykologspesialist
 • Internundervisning
 • Etisk refleksjon
 • Dagarbeid med fleksitidsordning
 • Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag
 • 10 000,- over garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for sykepleiere

 

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn ihht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  13.08.2021
 • Sted:
  Halden
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Viken
 • Arbeidssted:
  Halden
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3947133
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune