Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiatrisk sykepleier 100% fast

Offentlig forvaltning


  Distriktspsykiatrisk senter Tynset består av allmenpsykiatrisk  poliklinikk med integrert TSB team og en  5 døgns post  med  5 sengeplasser. Døgnenheten tilbyr frivillige innleggelser til en bredt sammensatt pasientgruppe. DPS Tynset ivaretar akuttfunksjon , er samlokalisert med  BUP og somatisk sykehus der DPS  bistår med tilsyn/liasonoppgaver. 
DPS Tynset har et  godt samarbeid med  SI Tynset, 1 linjetjenesten og andre samarbeidspartnere. Vi tilbyr trivelige lokaler, faglig engasjerte kollegaer og god spesialist dekning.

Vi har ledig 100% fast stilling  i poliklinikk  fra 01.09.24  for  erfaren sykepleier  med  videreutdanning i psykisk helsearbeid.  
Vi søker en engasjert og arbeidsglad kollega med  interesse for psykisk  helsevern.
   

Tynset er regionsenter for de 8 fjellkommunene i Nord-Østerdalen. Området er et eldorado for den som er interessert i naturopplevelser, friluftsliv, jakt og fiske. Vi er     omringet av kjente nasjonalparker og naturområder som Rondane og Dovre i vest, Forollhogna i nord og Femundsmarka i øst. Nord–Østerdal er dessuten av de få  områdene i Sør-Norge som kan "garantere" skiføre om vinteren. Tynset og nabokommunene har god barnehagedekning og et godt utbygd service-, aktivitets- og  kulturtilbud for alle aldersgrupper. Tynset ligger 17 mil sør for Trondheim, 5 mil sør for Røros og 24 mil nord for Hamar, og har gode kommunikasjonsmuligheter med  tog, buss og bil. På Røros er det dessuten flyplass med daglige avganger til og fra Oslo. Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester legges ved søknaden i webcruiter. 
 Det er ønskelig med minst to referanser inkludert siste arbeidsgiver.
  

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med autorisasjon og videreutdanning i psykisk helsearbeid 
 • Erfaring fra arbeid  i psykisk helsevern 
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern vil være en fordel 
 • Faglig engasjert , arbeidsglad,  strukturert og ansvarsbevisst.  
 • Beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

 • Ha en samarbeidende stil og trives med tverrfaglig jobbing.
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter ift både pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Evne  å ta ansvar og jobbe selvstendig 
 • Være positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe.
 • Et positivt arbeidsmiljø med faglig engasjerte og trivelige kollegaer.
 • Ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter
 • Team veiledning med spesialist
 • Ukentlig internundervisning
 • Dagarbeid 08 - 15.30
 • Muligheter for kurs / kompetanseheving
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.