• Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  07.04.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5637244
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 16.03.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Askvoll kommune

Psykiatrisk sjukepleiar/psykisk helsearbeidar - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askvoll kommune har ledig 100% fast stilling som psykiatrisk sjukepleiar/ psykisk helsearbeidar i tenesta for psykisk helse- og rusarbeid, 37,5 t/v.

Tenesta består av tre årsverk der to årsverk som psykiatrisk sjukepleiar/ psykisk helsearbeidar og eit årsverk som ruskoordinator og inngår i helsetenesta i kommunen.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Førebyggande arbeid og fremme psykisk helse blant innbyggarane
 • Direkte pasient/ brukarretta arbeid, både individuelt og i grupper
 • Fokus på brukarmedverknad på system og individnivå
 • Kartlegging, oppfølging og koordinering
 • Støtte- og rettleiingssamtaler
 • Miljøterapeutisk arbeid
 • Tverrfagleg samhandling og rettleiing innan eigen teneste og andre kommunale tenester
 • Tverrfagleg samarbeid med spesialisthelsetenesta

 

Kvalifikasjonar:

 • Bachelorutdanning som sjukepleiar/ vernepleiar eller annan relevant helse- eller sosialfagleg bachelorutdanning. Det er ynskjeleg med vidareutdanning/ master innan psykisk helsearbeid eller vilje til å ta slik utdanning
 • Erfaring frå psykisk helsearbeid er ynskjeleg
 • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg
 • Politiattest må leggast fram ved tilsetting
 • Du må ha førarkort og kunne disponere eigen bil

 

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg engasjert, likar utfordringar og jobbar sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Opptatt av relasjonar og evne til å motivere, inspirere og skape tillit
 • Fleksibel, ansvarsfull, pliktoppfyllande
 • Trivast i eit tidvis hektisk arbeidsmiljø
 • Løysingsfokusert
 • Personlege eigenskapar vil verte vektlagde

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver i eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • Avtale om signeringsstipend på kr. 75 000, mot eit års bindingstid for sjukepleiararar
 • Lokalt tillegg på kr 40 000.- over garantiløn etter tariff for sjukepleiarar
 • Pensjonsordning i KLP
 • Flyttegodtgjersle, jf. personalhandbok for Askvoll kommune

 

Vi gjer merksam på at søkjarar kan verte offentleggjort (offentleg søkjarliste). Søknadar om å verte unnateke offentlegheita må grunngjevast, og vert vurdert fortløpande.

 

 

 

 • Bedrift
  Askvoll kommune
 • Søknadsfrist
  07.04.2024
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6980, ASKVOLL
  ASKVOLL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5637244
 • Se her for andre jobber fra Askvoll kommune
 • Oppdatert 16.03.2024