Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiater Sikkerhetsseksjon

Offentlig forvaltning

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert psykiater til Sikkerhetsseksjonen på Blakstad

Sikkerhetsseksjonen har 12 døgnplasser, og øker til 15 i det nye sykehuset. I den forbindelse ønsker vi å styrke laget! 

Sikkerhetsseksjonen innehar særskilt kompetanse på komplisert psykosebehandling, voldsrisikovurdering og -håndtering. Seksjonens hovedoppgaver er utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsrisikovurdering og -håndtering av disse pasientene.

Sikkerhetsseksjonen er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologspesialist, sosionom, vernepleiere og sykepleiere. Teamet i seksjonen arbeider tett sammen for å sikre forsvarlige og trygge utskrivninger av pasienter der samfunnsvernet skal prioriteres, og samtidig sørge for at pasientens rett til god og forsvarlig behandling blir ivaretatt. Under og etter utskrivningsprosessen følger teamet opp pasientene både i egne lokaler og ambulant.

FACT sikkerhet er en del av sikkerhetsseksjonen. FACT sikkerhet har behandlingsansvar for et økende antall pasienter underlagt dom til tvungent psykisk helsevern samt pasienter med alvorlig voldsrisiko underlagt sivilrettslig TPH. Som psykiater vil du arbeide både i sikkerhetsseksjonen og i FACT sikkerhet. Dette gir et godt grunnlag for å bygge og opprettholde pasientrelasjonen gjennom hele behandlingsforløpet. Denne organiseringen har vist seg å være en suksessfaktor.  

Teamet veileder i tillegg de ordinære FACT teamene ved klinikkens fem DPS i voldsrisikovurderinger og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig økt voldsrisiko.

Arbeidsmetodikken og organiseringen av ambulante tjenester på sykehusnivå har vakt oppsikt nasjonalt og har svært gode resultater. Hør eksempelvis: Psykiateren, episode 5: Sikkerhetspsykiatri og samarbeid (legeforeningen.no)

Sikkerhetsseksjonen er en av seks seksjoner i avdeling for spesialpsykiatri som også består av to psykoseseksjoner, seksjon for unge, seksjon for utviklingshemming og autisme og BET (basal eksponeringsterapi). Som psykiater ved Sikkerhetsseksjonen og FACT Sikkerhet vil du være en del av et større fagmiljø med spisskompetanse på flere områder.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Blakstad sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet, i tillegg til samlokalisering med somatikken.
Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen og pasienttilbudet vårt inn mot denne milepælen.

Kvalifikasjoner:

 • Er engasjert i fagområdene sikkerhet og psykoselidelser
 • Er faglig oppdatert
 • Ønsker å utvikle faget
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning
 • Tenker helhetlig
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Er god til å samarbeid

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du er oppdatert på behandling av alvorlige psykiske lidelser
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet  inn mot nytt sykehus
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen sikkerhetspsykiatri
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i
  indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med
  fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på
  sykehusområdet.
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet.
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehuset
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen

 

Ta gjerne kontakt for en uformell prat. Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale.

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsfirma.

 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 
 Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035