Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykiater / Overlege

Offentlig forvaltning

Midlertidig stilling som psykiater i ACT.

Er du på jakt etter nye og spennende erfaringer, da er dette stillingen for deg. ACT (Assertive Community Treatment) er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (F20-29 og F31), ofte også med tilleggsproblematikk, hvor ordinært behandlings- og oppfølgingstilbud har hatt begrenset effekt. De fleste pasienter er i frivillig behandling, men en del er også underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold.

ACT-teamet er tverrfaglig sammensatt og har en teambasert tilnærming. Modellen er godt dokumentert og utprøvd i mange land med gode resultater, også i Norge. Moss ACT-team var pilotteamet på ACT i Norge, og ble etablert allerede i 2007. Teamet driftes i et samarbeid mellom sykehuset Østfold, kommunene i Mosseregionen, Vestby, Skiptvet og Indre Østfold kommune. Teamet består av 16 teammedlemmer med ulike profesjonsbakgrunner; psykiatere, lege, psykologspesialist, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og merkantile. Alle med relevante videreutdanninger. Teamet jobber ambulant og tilbyr langvarig behandling i pasientens nærmiljø og der hvor pasienten er. ACT er for tiden med i et spennende forskningsprosjekt med et fase 3 studie. 

Arbeidstid på dagtid fra kl. 08.00 - 16.00. 

Det er tre psykiaterstillinger i teamet. Grunnet permisjoner lyses det ut midlertidig stilling for å dekke opp for dette. 

Søknader blir behandlet fortløpende. Intervjuer gjennomføres fortløpende etter gjennomgått søknad. Tiltredelse ønskes så raskt som mulig.  
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykiater/overlege
 • Erfaring med brukergruppen
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons,- og samarbeidsevner
 • Trygghet i egen yrkesrolle
 • Løsningsorientert
 • Se verdien av teamarbeid

Vi tilbyr:

 • Å arbeide i et engasjert og faglig dyktig team med godt arbeidsmiljø og lav turn-over 
 • Ta del i en spennende hverdag med varierte utfordringer og ambulerende virksomhet
 • Faglig oppdateringer og intern undervisning
 • Være med på å videreutvikle tilbudet til brukergruppen
 • Teamet er lokalisert i egne lokaler Carlbergveien i Moss 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.