Ledig stilling

Stavanger Kommune

Prosjektutvikler

Vei og trafikk er en seksjon under Idrett og utemiljø. Seksjonen har blant annet ansvar for trafikksikkerhet, gange, sykkel, forvaltning drift og vedlikehold av offentlige veier og torg, gatebelysning og naturbaserte overvannsløsninger.

Seksjonen har et stort investeringsbudsjett og ønsker å øke bemanningen for å gjennomføre oppgavene og prosjektene seksjonen har. Seksjonen søker en prosjektutvikler som skal ha ansvaret for gjennomføring av investeringsbudsjettet til Vei og trafikk. Prosjektutvikler skal ha koordineringsansvar for seksjonens arbeid med oppgaveforståelse og bestilling av investeringsporteføljen og skal sikre en helhetlig og bærekraftig tilnærming til utforming av anleggene slik at de ivaretar alle brukergrupper. Måten kommunen utvikler, prosjekterer og bygger veianlegg skal også være med å bidra til at Stavanger kommune oppnår målsetningene i klima- og miljøplanen. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Master i arealplanlegging med hovedvekt på transport og mobilitet eller tilsvarende relevant utdanning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dette gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
   

Personlige egenskaper:

 • Jobber selvstendig, strukturert og systematisk og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger i KLP
 • Nye moderne lokaler i Stavanger sentrum
 • Stillingskode: 808401 Prosjektkoordinator. Lønn etter avtale
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale