• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3974459
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune

Prosjektstillinger ved NAV Rauma

Rauma kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig to prosjektstillinger, 80% og 100% med oppstart snarest mulig. Varighet ett år fra oppstartstidspunkt med mulighet for forlengelse.

NAV Rauma har fått tilskudd fra Statsforvalteren til et prosjekt «arbeid og integrering av innbyggere med flyktningbakgrunn.

NAV Rauma er etablert i partnerskap med NAV Møre og Romsdal og Rauma kommune, og kontoret er lokalisert i Rådhuset på Åndalsnes. Kontoret har 10,8 stillingshjemler, herav 2,8 kommunale.  

Nav har som overordnet mål å gi mulighet til arbeid og aktivitet, samt å sikre rettighetene til velferdsytelser. 

Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode utsikter til å gjøre karriere i en organisasjon som har svært viktige samfunnsoppdrag. I tillegg til de obligatoriske tjenestene i et NAV-kontor forvalter NAV Rauma Husbankens virkemiddel, boliger for vanskeligstilte og driver Jobbsentralen. I tillegg har vi et pågående prosjekt som tilbyr råd og veiledning for personer og barnefamilier med økonomiske utfordringer.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsrettet oppfølging av innbyggere i kommunen med flyktningbakgrunn
 • Utvikle nye metoder for helhetlig kartlegging og oppfølging av brukers behov med fokus på
 • familie, bolig, økonomi, helse, utdanning og arbeid
 • Utvikle samarbeid med for eksempel videregående skole, psykisk helse og rus, frivilligsentralen og lokalt arbeidsmarked

 

 Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høgskole-/ universitetsutdanning
 • Veiledningskompetanse
 • God forståelse for arbeids- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Digital kompetanse
 • God kjennskap til lokalt arbeidsmarked
 • Sertifikat for bil klasse B


 Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å etablere gode relasjoner
 • Fleksibel og har gode serviceholdninger
 • Tydelig, målrettet, løsnings- og beslutningsdyktig
 • Kan arbeide selvstendig og i team
 • Positiv og ønsker å bidra til god tjenesteytelse i et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr:

Et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil gi interessante utfordringer og muligheter. 
Vi lever opp til visjonen Verdens beste kommune for naturglade mennesker! med tilrettelagte turområder både høyt og lavt i storslåtte omgivelser.

Ansettelse:
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og kan gi flyttegodtgjørelse etter regulativ.

Søknad sendes:
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr mail lonn@rauma.kommune.no. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden.

Ved ansettelse i stillinger innen helse- og velferd kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.


 
Kontaktperson om du vil vite mer om stillinga er:Tove Iren Touihri, NAV leder, mobil: 47260594, tove.iren.touihri@nav.no

 
 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2021
 • Sted:
  ÅNDALSNES
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  ÅNDALSNES
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3974459
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune