Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Prosjektstilling VG3 fagopplæring i skole

Offentlig forvaltning

Prosjektstilling ved Trøndelag fylkeskommune knyttet til arbeidet med kvalitet i vg3 fagopplæring i skole.

Fylkeskommunen lyser med dette ut en 100% prosjektstilling knyttet til prosjektet «Utvidet tilbud til de som ikke får læreplass – vg3 fagopplæring i skole» 

Varighet 2 år fra tiltredelsesdato

Arbeidssted: Steinkjer/Trondheim

Fylkeskommunen er gjennom «Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden» tildelt øremerkede midler fra Utdanningsdirektoratet for utvidet tilbudet til elever i videregående opplæring som ikke får læreplass. Selv om stadig flere får læreplass, er det hvert år en gruppe elever som står uten læreplass. Prosjektstillingen skal bidra til at de øremerkede midlene benyttes på en best mulig måte og at det etableres varige systemendringer som øker kvalitet på VG3 fagopplæring i skoletilbudet. 

Arbeidsoppgaver:

Starte og videreutvikle utviklingstiltak som sikrer målrettet bruk av øremerkede midler:

 • følge opp tiltak som allerede er iverksatt av fylkeskommunen
 • iverksette nye tiltak
 • legge til rette for intensjonsavtaler med bedrifter for mer praksis i bedrift
 • etablere og drifte nettverk for VG3 fagopplæring i skole med fokus på kvalitetsarbeid
 • samarbeide med seksjon fagopplæring og andre relevante prosjekter

 

Stillingen krever stor grad av selvstendighet og arbeidet vil skje i nært samarbeid med, lærebedrifter, videregående skoler og andre samarbeidspartnere. Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. Prosjektstillingen skal jobbe for å oppnå målsettingene for de øremerkede midlene. Prosjektet ledes av prosjektansvarlig ved seksjon fagopplæring.

 

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelornivå
 • veiledningserfaring
 • erfaring fra arbeid med videregående opplæring
 • ønskelig med kjennskap til fagopplæring i bedrift 
 • ønskelig med kjennskap til minoritetsspråkliges utfordringer
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • du er en lagspiller som samarbeider godt i team både i seksjon og avdeling
 • du er positiv og skaper gode relasjoner og kontakt med samarbeidspartnere
 • du tar initiativ og jobber selvstendig
 • du har gode digitale ferdigheter
 • du jobber systematisk
 • du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • lønn etter avtale
 • stillingen lyses ut som spesialkonsulent/rådgiver, men faglige kvalifikasjoner vil avgjøre endelig plassering i stillingskode