Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trøndelag fylkeskommune

Prosjektstilling Samfunnskontrakten

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunen lyser med dette ut to 100% prosjektstillinger ved Trøndelag fylkeskommune knyttet til arbeidet med Samfunnskontrakten 2022-2026
 
Varighet 3 år fra tiltredelsesdato.

Arbeidssted: Steinkjer/Trondheim

Stilling: spesialkonsulent/rådgiver


Trøndelag fylkeskommune er gjennom Fullføringsreformen tildelt midler til kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring. Tilskuddet skal bidra til å styrke fylkeskommunens arbeid for flere læreplasser. Prosjektstillingene skal i fellesskap arbeide for å øke fullføringen i fag- og yrkesopplæring for elever, lærlinger og lærekandidater i hele Trøndelag. 

Arbeidsoppgaver:

Starte og videreutvikle utviklingsprosjekter i regi av fylkeskommunen for å sikre tidlig formidling til læreplass og øke fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger og lærekandidater som;

a) allerede fra VG1 har en risiko for ikke å få læreplass
b) er i alternativ VG3 fagopplæring i skole og som trenger læreplass

 • iverksette tiltak som sikrer målrettet bruk av øremerkede midler
 • styrke fylkeskommunens arbeid for flere læreplasser
 • følge opp lokale initiativ i samarbeidet mellom skole og bedrift for å bidra til at formelt kvalifiserte søkere får læreplass
 • samarbeide med seksjon fagopplæring og andre pågående relevante prosjekter

 

Stillingen krever stor grad av selvstendighet og arbeidet vil skje i nært samarbeid med opplæringskontor, lærebedrifter, videregående skoler og andre samarbeidspartnere. Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. De to prosjektstillingene er tenkt skal jobbe tett sammen ift målsettingene for de øremerkede midlene i Samfunnskontrakten. Prosjektet ledes av prosjektansvarlig ved seksjon fagopplæring.

Kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole på minimum bachelornivå
 • veiledningserfaring
 • erfaring fra arbeid med videregående opplæring
 • ønskelig med kjennskap til fagopplæring i bedrift 
 • ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid

Personlige egenskaper:

 • du er en lagspiller som samarbeider godt i team både i seksjon og avdeling
 • du er positiv og skaper gode relasjoner og kontakt med samarbeidspartnere
 • du tar initiativ og jobber selvstendig
 • du har gode digitale ferdigheter
 • du jobber systematisk
 • du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • lønn etter avtale
 • stillingen lyses ut som spesialkonsulent/rådgiver, men faglige kvalifikasjoner vil avgjøre endelig plassering i stillingskode