Ledig stilling

Røros kommune

Prosjektstilling

Kort om stillingen

Vi har en ledig 100% prosjektstilling med varighet på 9 mnd. I den forbindelse er vi på utkikk etter en person som vil være fagressurs på arkiv og blant annet delta i forarbeidet med innføring av nytt saksbehandler-/arkivsystem.

Om oss

Servicetorget representerer en kjernefunksjon i Røros kommune og er en egen avdeling som tilhører sentraladministrasjonen. Servicetorget er den første døra inn til Røros kommune. Et serviceinnstilt og moderne publikumsmottak med en målrettet kommunikasjon og videreformidling inn i organisasjonen er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvar for kommunens arkivfunksjon og utfører saksbehandling på utvalgte områder.

Servicetorget jobber på tvers av organisasjonen, og har utstrakt samhandling med alle virksomheter i kommunen. Vi har 6 ansatte fordelt på 5,8 årsverk som gjør sitt beste for å yte god service, både internt til våre ansatte og eksternt til våre innbyggere.

 

Kvalifikasjoner

 •  Ønskelig med bachelor i arkivfag eller relevant treårig høyere utdanning
 •  Ønskelig med relevant arbeidserfaring

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Delaktig i forarbeid med innføring av nytt saksbehandler-/arkivsystem
 • Være fagressurs på arkiv i overgangsperiode til nytt saksbehandler- og arkivsystem
 • Oppfølging av og lederstøtte på personalarkiv
 • Utsending og oppfølging av tilbud i rekrutteringssaker
 • Lederstøtte i rekrutteringssaker
 • Det må i tillegg regnes med drift- og servicetorg oppgaver, som betjening av sentralbord, journalføring av post/e-post og skranke 

 

Personlige egenskaper

 • Kan jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å ta initiativ og ansvar
 • Fleksibel og løsningsorientert

 

Vi kan tilby

 • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Konkurransedyktig pensjonsordning
 • Vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

 

Hvordan søker du?

Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.