• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  18.07.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4688369
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 01.07.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Halden kommune

Prosjektstilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

30% prosjektstilling i 2 år som koordinator i kulturskolen

Gjennom ordningen «Inkluderende kulturskoler» har kulturskolene i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Indre Østfold fått midler til et samarbeid om nettverksbygging og etablering av fordypningstilbud innen visuell kunst og teater.

Prosjektet er i samarbeid mellom kulturskolene, Kunsthøgskolen i Oslo, OsloMet og Galleri F15, med Halden kommune som initiativtaker og koordinator for prosjektet. Over 2 år skal det etableres et fagnettverk i regionen og et fordypningstilbud for elever innen visuell kunst og teater, og tilrettelegges for en bærekraftig løsning etter prosjektperioden. Koordinatoren skal blant annet tilrettelegge for fagnettverks- og fordypningssamlinger i perioden, delta i møter og samlinger; representere prosjektet i faglige fora, ha tett dialog med samarbeidsorganisasjonene og tilrettelegge for bærekraftige løsninger utover prosjektperioden.

Samarbeidet mellom organisasjonene skal gi barn og unge flere valgmuligheter uavhengig av demografi og sosioøkonomisk bakgrunn. Det skal også tilrettelegges for et tettere samarbeid om et mer helhetlig utdanningsløp på langs av organisasjonene, for samarbeid med flere relevante organisasjoner, og knytting av tettere bånd mellom involverte parter.

Vi søker en engasjert og utviklingsorientert koordinator til prosjektperioden f.o.m. 1.11.2022 t.o.m. 30.6.2024. Oppstartstidspunkt kan settes etter nærmere avtale.

Kvalifikasjonskrav:

Høyere kunstfaglig utdanning, fortrinnsvis innen teater eller visuell kunst. Fordel med godkjent pedagogisk utdanning.

Erfaring med undervisning i kulturskole, samt administrativ erfaring innen kunst- og kultursektor vil bli vektlagt.

Tjenesten vektlegger:

Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver.

God kommunikasjons- og formidlingsevne på norsk.

Kan jobbe selvstendig og i samarbeid med andre.

Kan lede prosjekter.

Har evne til strategisk tenking/planlegging og gjennomføring.

Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.

Vi tilbyr:

Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.

Spennende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.

Tverrfaglig miljø og nettverk.

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  18.07.2022
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1771, HALDEN
  HALDEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4688369
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
 • Oppdatert 01.07.2022