Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Prosjektmedarbeider - veileder NAV

Inkludering i arbeidslivet handler om å kople arbeidsmarkedet sine behov med arbeidssøkerne sine mål og kompetanse, og legge til rette for stabil tilknytting til arbeid.  Arbeidsgiverne er helt sentrale medspillere for at flere skal få muligheten til å få og beholde jobb.

NAV Kontorene i Stavanger har fått prosjektmidler fra Statsforvalteren, og lyser derfor ut en prosjektstilling for et år. Stillingen knyttes til NAV Madla, men den som ansettes vil ha hovedarbeidssted hos Arbeidstreningssenteret og samarbeide med alle NAV kontorene i Stavanger.

Målsettingen er å teste ut nye samarbeids- og arbeidsformer for å matche våre arbeidssøkere med behovet hos arbeidsgivere. Prosjektmedarbeider skal, sammen med kollegaene i NAV kontorene og Arbeidstreningssenteret, utvikle, samskape og jakte på muligheter for å nå vårt mål om flere i arbeid.

Vi trenger deg som er uredd, innovativ og som trigges av å lykkes sammen med andre. Det forventes det en stor grad av oppsøkende virksomhet ute hos arbeidsgivere og i lokalmiljøet for å bidra til at flere inkluderes i arbeid og aktivitet.

NAV Madla har som mål å være en spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 

   

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere akademisk utdanning fra universitet-/høyskole, minimum 3 år
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Særdeles god relasjonsbygger og særlig i rollen inn mot arbeidsgiver
 • Gode norskferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • God digital kompetanse (bl.a. Office 365)

Det er ønskelig at du:

 • har god kunnskap om arbeidsmarkedet i regionen
 • har bred og variert arbeidserfaring fra eksempelvis rekruttering, salg, markedsføring, kundeoppfølging, drift av egen virksomhet, eiendomsmeglerbransjen  eller innovative virksomheter
 • evner å ha overblikk og forståelse for NAV sitt virkeområde og samspill med øvrige samarbeidspartnere 
 • har evne til å drive prosesser og har et ønske om å oppnå gode faglige resultater 

Personlige egenskaper:

Vi leter etter deg som:

 • er genuint nysgjerrig
 • har organisasjon- og prosessforståelse
 • har gjennomslagskraft
 • skaper begeistring, bygger lagånd og tillit
 • bruker enhver anledning til å bygge nettverk
 • har stor arbeidskapasitet, er strukturert og opptatt av å jobbe mot de målene vi har satt oss. 
 • deler vårt verdigrunnlag

Om du motiveres av å jobbe med salg og med mennesker, har troen på at alle til tross for helse eller sosiale utfordringer kan få og beholde en ordinær jobb, kan denne stillingen være noe for deg! I søknadsteksten ber vi deg si noe om hva som motiverer deg til å søke denne stillingen. 

Vi tilbyr:

 • Å jobbe i et prosjekt hvor hovedfokus er å finne gode løsninger for inkludering sammen med arbeidsgiverne i kommunen
 • Muligheten til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Spennende arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass i utvikling og endring 
 • Stillingskode:716802 - Veileder NAV 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Fleksibel arbeidstid  Hjem jobb hjem ordning