• Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235733
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Prosjektmedarbeider system og integrasjon

Kongsberg kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 1 års vikariat

Prosjektmedarbeider system og integrasjon responssenteret

Om Responssenteret, Kongsbergregionens responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Kongsbergregionen har etablert et døgnbemannet responssenter for trygghets- og varslingsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette startet opp i mai 2019. Responssenteret er et samarbeid mellom kommunene i Kongsbergregionen og etableringen var en viktig del av kommunenes satsing for å nå det nasjonale målet om at velferdsteknologi skal være en integrert del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen 2020.

For mer informasjon se våre nettsider https://responssenteret.no/

Kort om stillingen

Prosjektmedarbeider system og integrasjon er sammen med vår System og integrasjons konsulent ansvarlige for den tekniske driften i Responssenteret. De tar imot, vurderer og behandler utfordringer i tekniske løsninger i alle kommunene opp mot vår systemleverandør, og hjelper våre helsefaglige operatører på alarmsentralen. De har også ansvaret for å svare opp spørsmål, henvise videre og være behjelpelige ute i kommunene via deres teknikere, når de trenger bistand til tekniske problemstillinger.

Vi ansetter nå Prosjektmedarbeider system og integrasjon i 100% vikariat med mulighet for fast stilling på dagtid med noen beredskapsvakter på helg og helligdager.

Vi tilbyr

 • 1 års vikariat i en spennende tjeneste i utvikling, med mulighet for fast ansettelse
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen et faglig trygt- og godt tilbud i form av en dedikert svartjeneste for velferdsteknologiske løsninger
 • Et regionalt kompetansesenter for velferdsteknologi
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjeneste
 • Eget opplæringsprogram i de tekniske løsningene og velferdsteknologi
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Lønn etter gjeldende lønnsregulativ

Innhold i stillingen

 • Arbeid med test og overføring av digitale varsler til sentralen
 • Medvirke til kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Teknisk overvåkning av velferdsteknologiske sensorer, iverksette nødvendig beredskap iht rutiner ved feil eller nedetid
 • Tett samarbeid med leverandører for utvikling av den tekniske responssenterplattformen, konfigurering og tilpasning
 • Kvalitetssikre overføring og testing av digitale varsler til sentralen og til tjenesteutøvere
 • Følge opp tilbakemeldinger fra kommunale tjenester knyttet til løsningen og videre kontakt med leverandør
 • Være innovativ og følge opp ny og fremtidig teknologi og arbeidsmetoder
 • Tid til å holde seg faglig oppdatert og medvirke til nye løsninger
 • Medvirke til opplæring, internt og eksternt

 Krav og ønsker til deg

 • Erfaring fra drift og service av velferdsteknologiske løsninger og inngående kjennskap til funksjonalitet er ønskelig
 • Du må inneha god kompetanse på IT-løsninger og telekommunikasjon
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar for alle oppgaver innenfor feltet
 • Personlig egnethet og evne til å jobbe fleksibelt, selvstendig vil tillegges særlig vekt.
 • Helsefaglig bakgrunn eller erfaring er en fordel

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant IT kompetanse

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

 
 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  17.12.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4235733
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune