Detaljer


Prosjektmedarbeider i vårt pågående digitaliseringsprosjekt. Rådgiver/seniorrådgiver

Rådgiver/seniorrådgiver i prosjekt digitalisering av klareringsprosessen (midlertidig stilling i 2 år, med mulighet for forlengelse)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal blant annet bidra til å motvirke at samfunnet rammes av spionasje, sabotasje og terror. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er sikkerhetsklarering av personer og virksomheter med tilgang til sensitiv informasjon, skjermingsverdige objekter eller infrastruktur. NSM er eier av klareringsprosessen, har et fagmyndighetsansvar og er tjenestetilbyder til de øvrige klareringsmyndighetene.

Prosjektet ledes fra Avdeling for beskyttelse av grunnleggende nasjonale funksjoner. Avdelingen har ansvar for sikkerhetsstyring, personellsikkerhet, objektsikkerhet, fysisk sikkerhet, dokumentsikkerhet, industrisikkerhet og kontroll av luftbårne sensorer.

Målet med dette prosjektet er å bygge digitale løsninger som bidrar til en hurtigere og bedre prosess for sikkerhetsklarering og adgangsklarering av personer. Prosjektet skal utvikle flere prosesser, og et delprosjekt skal utvikle kildeinnhentingen for personkontroll i klareringssaker.

Stillingen er plassert i enhet for kilder og dokumentasjonsforvaltning. Denne enheten utøver NSMs nasjonale ansvar for innhenting av kildeinformasjon til sikkerhetsklareringer, og faglig ansvar for digitalt verktøy for kildeinnhenting. Dine oppgaver vil utføres i nært samarbeid med digitaliseringsprosjektet, og du vil ha sentrale oppgaver i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og forvaltning.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • arbeide systematisk for realisering av nye og eksisterende kilder i våre digitale løsninger
 • se muligheter for utvikling i samspillet kilder og regelverk
 • etablere og vedlikeholde relasjoner med registereier og bidra til utvikling av samarbeidsavtaler
 • kontakt og samarbeid med andre aktuelle eksterne virksomheter
 • være en pådriver inn i digitaliseringsprosjektet

Kvalifikasjoner

Må ha;

 • høyere utdanning med mastergrad eller tilsvarende
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse og interesse for å utvikle bruk av digitale løsninger
 • erfaring fra digital informasjonsforvaltning
 • sikkerhetsfaglig forståelse

Ønskelig med;

 • juridisk kompetanse fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra informasjonsforvaltning
 • god forståelse for samspillet mellom teknologi, juss og prosess
 • erfaring fra prosjektarbeid
 • kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

For seniorrådgiver kreves det minimum 5 års erfaring i tillegg til formalkompetansen

Lang og relevant realkompetanse kan kompensere for manglende formalkompetanse.

Personlige egenskaper

 • strukturert og selvgående, tar initiativ, er fleksibel og løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • god til å kommunisere, omgjengelig, fremmer gode relasjoner og lett å samarbeide med.
 • resultatorientert med godt humør

Personlig egnethet for stillingen og avdelingens samlede sammensetting vektlegges.

Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NATO secret

Vi kan tilby

 • Allsidig, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige, sentrale omgivelser rett ved jernbanestasjon.

Annet

Arbeidssted er i Sandvika i Bærum.

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) i lønnsspenn kr 550 000-700.000,-. alternativt seniorrådgiver (SKO 1364) lønnsspenn kr 600 000-750.000,-. I særlige tilfeller der kandidaten innehar spesielt egnet kompetanse og erfaring, kan høyere lønn vurderes

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.