Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Prosjektmedarbeider, digitale læremidler innen helsefag for minoritetsspråklige

Oppdal videregående skole er en kombinert videregående skole med litt under 300 elever og rundt 70 ansatte. Vi tilbyr videregående opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, salg, service og reiseliv, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, helse og oppvekstfag og elektrofag. Skolen har et landslinjetilbud innen alpin skisport, og vi tilbyr dessuten curling som toppidrett til elever ved alle utdanningsprogrammer. Våre verdier er kunnskap - mestring - trivsel - helse. Skolen ligger sentralt i Oppdal, som er en allsidig bygd i vekst, med fantastiske muligheter for fritidsutfoldelse i vakker fjellnatur, og med et rikt kultur- og aktivitetstilbud. Oppdal ligger 1,5 timers togtur sør for Trondheim, og 4,5 timers togreise nord for Oslo Lufthavn Gardermoen. Skolen ble grunnlagt i 1976, og dagens skolebygg er hovedsakelig fra 1985. Bygget står foran en større ombygging, som skal være ferdig i 2022. Vi har nylig fått en ny idrettshall ved skolen.

Ressurssenteret ved Oppdal videregående skole har fått innvilget et prosjekt innen Kompetanse Norges bransjeprogram for helse- og omsorgssektoren. Prosjektperioden er fra 01.01.21-31.12.22. Prosjektet går ut på å utvikle digitale læremidler innen helsefag for minoritetsspråklige. Målsetningen er at de digitale læremidlene utvikles slik at de blir skreddersydd til minoritetsspråkliges språklige behov og generelle forutsetninger.

Stillingen lyses ut som et prosjektengasjement i 30 % stilling i prosjektperioden. Oppstartstidspunkt kan avtales nærmere, men ikke senere enn 01.02.2021.

Stillingen kan, hvis ønskelig, kombineres med en 20 % stilling som opplæringskonsulent innen helsefag for Opplæringskontoret i Oppdal og Rennebu. Ta kontakt for nærmere informasjon om dette.

Arbeidsoppgaver
De digitale læremidlene skal kunne benyttes av enkeltpersoner, veiledere i helsesektoren, samt lærere i voksenopplæring (grunnskole- og videregående nivå). Læremidlene skal være basert på målene i Vg3-læreplanen i helsearbeiderfaget, men det er ikke et mål at deltakerne skal oppnå alle kompetansemålene. De digitale læremidlene skal fokusere på basiskunnskaper for fremtidige helsefagarbeidere 

Ressurssenterets ansatte vil være behjelpelige med rådgivning og veiledning i prosjektperioden. Som fagperson vil du samarbeide med andre ansatte ved Oppdal videregående skole og ansatte i samarbeidskommunene.  
Kvalifikasjoner
  • Helse- eller sosialfaglig utdanning 
  • Pedagogisk utdanning er en fordel, men ikke et krav 
  • Erfaring fra voksenopplæring eller annen opplæring er en fordel 
  • Erfaring fra arbeid med minoritetsspråklige er en fordel 
  • Gode IKT-kunnskaper 
Personlige egenskaper
  • Kreativ
  • Strukturert 
  • Faglig engasjement 
  • Gode samarbeidsegenskaper 
  • Trives med individuelt arbeid 
Vi tilbyr
Vi kan tilby en fleksibel og spennende stilling, med rom for både faglig og personlig utvikling. Lønn etter gjeldende avtaleverk.