Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Prosjektmedarbeider

NAV Madla er et kontor med ca. 50 ansatte. Avklaring og oppfølging av brukere med formål å få flere ut i arbeid og/eller aktivitet er sentrale oppgaver.
NAV Madla har som mål å være en spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsliv.
Økonomisk råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV kontoret. NAV Madla driver prosjektet "Forebyggende økonomisk råd og veiledning" med mål om å øke kvaliteten i tjenesten, og samtidig ivareta et forebyggende perspektiv. 
Vi har nå ledig en midlertidig stilling som prosjektmedarbeider.

Arbeidsoppgaver:

Jobbe for å nå målene vi har satt oss i prosjektet.
Ha hovedansvar for gjennomføring av prosjektet i praksis, i tett samarbeid med avdelingsleder og kolleger.
Utvikle verktøy og metoder innen økonomisk råd og veiledning.
Ansvar for gjennomføring av økonomisk råd og veiledning ut mot brukere, enkeltvis og i grupper.
Ha særlig kompetanse på økonomisk råd og veiledning, og være en pådriver for dette arbeidet i NAV kontoret.
Gi opplæring til ansatte i NAV kontoret i økonomisk råd og veiledning etter § 17 i sosialtjenesteloven.
Jobbe aktivt for å motvirke og redusere konsekvenser av økonomiske vanskeligheter for den enkelte.
Samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere for å oppnå en helhetlig tjeneste.
Anvende regelverk i oppfølging og saksbehandling etter aktuelle lover (Dekningsloven, Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven, Forvaltningsloven, Introduksjonsloven og flere)
NAV er en organisasjon i utvikling, og det må tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

Minimum treårig høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen økonomi, juridiske fag og samfunnsfaglig, pedagogisk eller sosialfaglig retning. Annen utdanningsretning kan vurderes ved særlig relevant erfaring.
Du må ha kjennskap til NAV's samfunnsoppdrag og ønske å jobbe i tråd med våre visjoner og verdier.
Erfaring med økonomisk rådgivning er ønskelig.
Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig.
God forståelse for hvordan gjeldende regelverk anvendes i praksis.
God økonomisk forståelse.
Generelt gode datakunnskaper
Vil være med å gjøre "det lille ekstra" for våre brukere.
Kan kommunisere med ulike mennesker på en klar og tydelig måte

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.


Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til utvikling og forbedring av tjenesten økonomisk råd og veiledning.
Du er opptatt av å skape resultat og å nå de målene vi har satt oss.
Du trives med å jobbe selvstendig.
Du har god økonomisk forståelse, og har interesse for personlig økonomi.
Du har gode pedagogiske evner, er tålmodig og trives med å gi opplæring til andre.
Du er interessert i veiledning og kommunikasjon som fag, og er opptatt av brukermedvirkning.
Du kommuniserer godt med ulike mennesker, både enkeltindivider og i gruppe.
Du er systematisk og jobber nøyaktig og metodisk.
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg
Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
Du har godt humør og "stå på" vilje.

Vi tilbyr:

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Stillingskode:716802 - Veileder NAV