Ledig stilling

Vestnes kommune

Prosjektleiar - 100 % engasjementstilling - Intern utlysing

Offentlig forvaltning

Stillingstype

Helse og omsorg står foran ein stor omstillingsprosess og i samband med det viktige arbeidet søker vi etter prosjektleiar i 1-års engasjement i 100 % stilling. Ansvarsområdet vil gjelde heile kommunalområdet helse og omsorg, men med hovudtyngda av arbeidsoppgåvene i Eining for aktivisering og meistring. Prosjektet har som mål å oppnå meir konstnadseffektiv drift samstundes som ein opprettheld kvalitativ god drift og eit godt fagleg miljø. Kommunalsjef helse og omsorg vert næraste overordna. .

Vi søker deg som har endringsvilje og har eit brennande ønskje om å vere med å påverke, utvikle og forbetre kommunalområdet helse og omsorg. Du har stor arbeidskapasitet og trivast i ein hektisk kvardag.

 Arbeidsoppgåver
- Arbeide for å sikre fagleg kvalitet i omstillingsprosessen
- Sikre god informasjonsflyt
- Bidra i leiarteamet for omstilling på tvers av helseområda

Kvalifikasjonar
Vi ser etter deg som har 3-årig helse- og sosialfagleg høgskuleutdanning.

- Erfaring med å organisere tenestene til menneske med utviklingshemming.
- Erfaring med å skrive turnus, både ordinære- og alternative turnusordningar
- Kunnskap om Visma ressursstyring for å kunne gå inn i rolla som systemansvarleg/opplæringsansvarleg for Min Vakt.
- Beherske IT-verktøy på ein god måte
- Gode kommunikasjonevner

Tilsettingsvilkår
Løn etter avtale. Det vert trekt 2 % av lønna i pensjonsinnskot. Kommunen har prøvetidsevaluering. Prøvetida er 6 månader i faste stillingar.
Ved tilsetting som krev politiattest skal denne ikkje vere eldre enn 3 månader.

Aktuelle søkjarar vert innkalla til intervju. Intervjuet kan gjerast på Teams om det er naudsynt. 

Vi tilbyr 
Fleksitidsordning


Referansar
Oppgi referansar


Søknad
Vestnes kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Attestar og vitnemål må takast med til intervju.


Søkjarlista kan bli offentleggjort.