Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  10.03.2021
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3501567
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Prosjektleder x 2 i 100 % fast st. ved Utbyggingsavdelingen

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik kommune skal utvikle både byen og kommunen som helhet.  Det er vedtatt en omfattende hovedplan for vann og avløp som skal realiseres de neste 10 årene, og vegnettet skal få et løft. Det skal gjennomføres flere prosjekter i sentrum av Gjøvik by med etablering og videreutvikling av gode byrom for både barn og voksne, og det arbeides også med stedsutvikling i kommunens tettsteder. I tillegg til kommunens egne planer, er det også mange private aktører som aktivt jobber for å etablere både næringsvirksomshet og boliger i kommunen.

Klikk gjerne på denne linken for å få en liten introduksjon til oss: https://vimeo.com/514281566/41bd58ada0

  

 Avdelingen:

Vi på Utbygging har ansvar for å lede større investeringsprosjekter som realiserer kommunens mål. Vi har også ansvar for å utvikle og opparbeide næringsarealer og for å inngå og følge opp utbyggingsavtaler med private utbyggere.

Vi ser fram til å møte deg som vil være med og sette ditt preg på utviklingen av Gjøvik kommune de neste årene.

Som prosjektleder hos oss vil du få varierte og spennende oppgaver. Arbeidsdagene varierer i takt med prosjektenes faser og innhold, og du vil jobbe tverrfaglig med både interne og eksterne ressurser. Prosjekteringstjenester kjøper vi i stor grad eksternt, og i større prosjekter leier vi inn både byggeleder og SHA-koordinator. Du vil oppleve at det i perioder er mye aktivitet ute på prosjektene, mens de i andre faser er mye møtevirksomhet og skrivebordsarbeid.

I tråd med kommunens ambisiøse planer har vi stort fokus på å effektivisere vår arbeidshverdag. Økt samhandling og kontinuerlig forbedring på tvers av fag og avdelinger står sentralt. For vår del handler dette bl.a. om å standardisere vår prosjektgjennomføring, med tilhørende arbeidsprosesser og maler.

Som ny prosjektleder hos oss vil du bli godt mottatt. Gjennom et introduksjonsprogram vil du bli kjent med oss i avdelingen, dine arbeidsoppgaver og sentrale ressurser du vil møte i din arbeidshverdag. Du vil bli satt godt inn i våre prosesser og rutiner. Vi tror dette er viktig for at du raskt skal få et godt overblikk, etablere et nettverk og slik komme godt i gang med arbeidsoppgavene dine.

Utbyggingsavdelingen holder til på Gjøvik rådhus i flotte, moderne og aktivitetsbaserte lokaler, som har ulike soner og rom til ulike formål.

Vi har i sum 9 heltidsstillinger i avdelingen, samt et 50% engasjement for jurist og en 10% stilling for administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder vil du bl.a.:

 • Ha ansvar for og styre prosjektene fra planlegging til ferdigstilt prosjekt iht. mandat ift. risiko, HMS, kvalitet, fremdrift, økonomi og omdømme.

 • Ivareta kontakt med myndigheter, grunneiere og interessenter.

 • Samarbeide tett med interne og eksterne ressurser, etablere og følge opp prosjektgruppe.

 • Ha ansvar for prosjektering og gjennomføring iht. inngåtte kontrakter.

Kvalifikasjoner og egenskaper:
 • Utdanning som ingeniør-/sivilingeniør innen relevante fag. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

 • Erfaring som prosjektleder.

 • God forretningsforståelse og bunnlinjefokus.

 • Gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter

 • Kontraktsforståelse og/eller erfaring med oppfølging av entreprisekontrakter.

 Gjøvik kommune har verdiene engasjement, kompetanse og respekt. Vi ser derfor for oss at du:

 • er ansvarsbevisst, strukturert og har utpreget egeninitiativ

 • mestrer godt en hektisk hverdag og har fokus på fremdrift, kvalitet og økonomi i skjønn forening

 • er åpen, imøtekommende og god på samarbeid

Vi ønsker søkere som har en relevant bakgrunn, en interesse for arbeidsområdet, og ønsker å utvikle seg videre. Om du har lang eller kort erfaring er ikke avgjørende, viktigere er hvilken motivasjon du har for å jobbe sammen med oss. 

Vi tilbyr:
 • Et uformelt og faglig sterkt tverrfaglig miljø

 • Engasjerte og motiverte kolleger

 • Gode utviklingsmuligheter - vi skal bygge kompetanse

 • Fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.