Ledig stilling

Gjøvik kommune

Prosjektleder Tett på 12-23 i 100 % fast stilling

Offentlig forvaltning

Vi søker en tydelig, systematisk og handlekraftig prosjektleder med gode samarbeidsevner og et brennende engasjement for barn og unge.

Prosjekt Tett På 12-23 skal utvikle og etablere kunnskapsbaserte metoder, modeller og tiltak i lokale lavterskeltilbud etter modell av Headspace. I tillegg skal det etableres et behandlingsteam for barn og unge i alder 12-23 år med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelrelaterte utfordringer som har behov for utredning, behandling og oppfølging i kommunen. Disse tiltakene skal utvikles og etableres i samhandling med tjenestene i Oppvekst, psykisk helse og rustjenesten.
Prosjektlederen vil få ansvar for å lede og koordinere et fireårig prosjekt som skal styrke tilbudet til barn og unge som har behov for tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Prosjektet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester. Stillingen har også kontaktpersonfunksjon mellom kommunen og Headspace.

Arbeidsoppgaver:
 • Lede prosesser, sikre involvering og bidra til framdrift i prosjekt Tett På 12-23.
 • Være kontaktperson mellom kommunen og Headspace/Mental Helse, og sikre god samhandling mellom disse.
 • Lede prosjektgruppa og rapportere til styringsgruppa.
 • Bidra til felles kompetansebygging på tvers av tjenester i sektorene som arbeider med målgruppa.
 • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på barn og unges arena og premisser, med vekt på tidlig innsats, livsmestring og sosial inkludering.
 • Bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
 • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning mer oppsøkende og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.
 • Bidra til utprøving og evaluering av nye metoder/arbeidsformer og modeller på psykisk helse-, rus- og voldsfeltet.
 • Følge opp prosjektøkonomien og ansvar for fortløpende prosjektrapportering.
Kvalifikasjoner:
 • Relevant treårig høgskoleutdanning innen helse, pedagogikk eller sosialfag
 • Arbeidserfaring innenfor psykisk helse/rus og arbeid med barn og unge er en fordel 
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid på individ og systemnivå 
 • Tydelig og konkret kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Krav om godkjent politiattest  
Personlige egenskaper:
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt
 • Du har faglig integritet, arbeider kunnskapsbasert og er utviklingsorientert 
 • Du innehar gode lederegenskaper med evne til å både arbeide godt i team og effektivt selvstendig 
 • Du har gode samarbeidsevner og har en anerkjennende holdning og væremåte i møte med andre 
 • Du har evne til å se helhet og sammenheng  
 • Du er god til å strukturere, organisere og planlegge 
Vi kan tilby:
 • En spennende og mangfoldig jobb i sektorer i utvikling 
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt og faglig miljø 
 • Muligheter for andre relevante oppgaver i organisasjonen etter avsluttet prosjektperiode
 • Bedriftsidrettslag med mange fordeler innen fysisk aktivitet og fritid
 • Fleksitidsordning 
 • Lønn etter avtale 
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.