Ledig stilling

Lyngdal kommune

Prosjektleder – Statenshus, RegionLab Lister

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 900 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest. 

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte. 

 

Statenshus, et nasjonalt pilotprosjekt, søker en dyktig og engasjert prosjektleder for å lede det siste året av dette spennende fireårige prosjektet. Stillingen er en 100% stilling som er ledig frem til 31.12.24 med ønske om snarlig tiltredelse.

 

Om Statenshus og RegionLab Lister:

Statenshus er et initiativ som utforsker metoder for å etablere flere statlige arbeidsplasser i distriktene. RegionLab Lister, en del av prosjektet, representerer et kontorfellesskap og et møtested for offentlige ansatte. Vårt formål er å fremme ny kunnskap og nye arbeidsmetoder i offentlig sektor, styrke distriktene og gjøre regionen mer attraktiv.

 

Hovedoppgaver: 

 1. Prosjektledelse:
  1. Ansvarlig for drift i samsvar med prosjektplan og mandat.
  2. Koordinering og utvikling av arbeidet i RegionLab Lister.
  3. Gjennomføre landingsfasen og se på videreføringsmuligheter.
 2. Samarbeid og nettverksbygging:
  1. Etablere sterke nettverk og samarbeide med ulike forvaltningsnivåer.
  2. Styrke interkommunalt samarbeid i Lister.
  3. Aktivt samarbeid med kommuner, fylkeskommune, statlige etater, og andre interessenter.
 3. Administrasjon og rapportering:
  1. Administrere prosjektet og rapportere nødvendig informasjon.
  2. Regelmessig rapportering til styringsgruppen.
  3. Sikre effektiv gevinstrealisering gjennom grundig administrasjon.
 4. Metodekompetanse:
  1. Bruke ulike prosessmetoder som LEAN, Design Thinking og prosjektmetodikk.
  2. Samarbeide med akademia for integrering av ny kunnskap og metoder.

 

Kvalifikasjonskrav:

 1. Kompetanse og Erfaring:
  1. Dokumentert suksess innen prosjektledelse.
  2. Ønskelig med høyere utdanning.
  3. Erfaring med norsk forvaltning og ulike forvaltningsnivåer.
 2. Samarbeidsevner:
  1. God kjennskap til interkommunalt samarbeid, spesielt i Lister.
  2. Evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner med ulike interessenter.
 3. Metodekunnskap:
  1. Erfaring med nevnte prosessarbeidsmetoder.
  2. Evne til å integrere innovative tilnærminger i prosjektarbeidet.

 

Den ideelle kandidaten:

Kombinerer prosjektledelseskompetanse, relevant utdanning, erfaring med interkommunalt samarbeid og norsk forvaltning, samt en evne til å anvende varierte metoder for prosessarbeid.

 

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. For alle stillinger i kommunen legges det ved ansettelse stor vekt på personlige egenskaper slik som engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid.

Søknadsfrist 06.12.23