• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4078295
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Prosjektleder rus og arbeid  -  annengangsutlysning.

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Kontoret betjener Bydel Grorud. Vi er i kontinuerlig utvikling og vi bestreber oss på å levere gode tjenester til innbyggerne i bydelen. Kontoret har ca. 110 ansatte fordelt i sju avdelinger.

Rus og arbeid er et av NAV Groruds store satsningsområder. Vi ønsker å kunne tilby personer med tidligere eller nåværende rusavhengighet en mulighet til å kunne inkluderes i arbeidslivet i større grad. 

Vi søker etter en engasjert, strukturert og involverende prosjektleder til vårt prosjekt "Deltakelse i arbeidslivet for personer med tidligere eller nåværende rusavhengighet". Du vil få prosjektlederansvar for prosjektet som har som mål å tilby personer med tidligere eller nåværende rusavhengighet en mulighet til å kunne inkluderes i arbeidslivet. Prosjektet er ment til å omfatte gruppen som faller ut av ordinære tilbud som eksempelvis IPS eller KVP.

Prosjektleders definerte oppgaver er å ha hovedansvar for oppstart- og gjennomføringsfasen for prosjektet og lage en modell for økt sysselsetting for denne brukergruppen. Arbeidet med prosjektet vil skje i nært samarbeid med andre aktører i NAV og i bydelen.

I tillegg til samarbeid internt i bydel, vil prosjektleder samarbeide tett med aktuelle arbeidsplasser for brukergruppen. Evnen til å se helheten, god systemforståelse og gode samarbeidsevner er derfor en nødvendighet. 

Arbeidet vil preges av tett kontakt med brukergruppen og aktuelle samarbeidspartnere. Stillingsinnholdet vil formes i samsvar med dette og ut i fra styringssignal og behov. NAV Grorud vil sette ned en faggruppe med kompetanse på de aktuelle områdene, og prosjektleder vil ha et nært samarbeid med faggruppen.

Stillingen som prosjektleder er for 12 måneder fra oppstartsdato, og det kan være aktuelt å forlenge perioden i inntil tre år. 

Stillingen lyses ut med forbehold om godkjenning i bydels medbestemmelsesutvalg.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og vi ber deg begrunne hva som motiverer deg til å søke stillingen og hvordan du kan bidra for å innfri målet vi har for målgruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse, herunder utforme og drifte prosjektet, samt idè- og prosjektutvikling
 • Aktiv brukerinvolvering og -kartlegging av arbeidssøkere som har tidligere eller nåværende rusutfordringer
 • Rapportere, evaluere og utforme søknader om videre midler
 • Samhandling og koordinering med aktuelle samarbeidspartnere
 • Hovedansvar for se på mulighetene til å etablere arbeidsplasser for brukergruppen
 • Prosjektet er under utvikling og prosjektleder skal delta i dette utviklingsarbeidet, og bære prosjektet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelor- eller masternivå. Relevant erfaring kan kompenseres for utdanningskrav
 • Prosjekterfaring eller erfaring med entreprenørskap
 • God kjennskap til arbeidsmarkedet og gjerne dokumentert erfaring fra arbeidsformidling
 • Erfaring, kjennskap og engasjement til brukergruppen
 • Erfaring fra IPS-metoden og/eller annen arbeidsrettet oppfølging er en fordel
 • Ha tro på at alle mennesker, til tross for ulike utfordringer, kan få og beholde en jobb

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som har engasjement for brukergruppen
 • Nysgjerrig på målgruppens drømmer og ønsker
 • Analytisk og evner å tenke langsiktig og helhetlig
 • Evne til å engasjere og motivere
 • Håndtere komplekse situasjoner og utfordringer
 • Må kunne jobbe selvstendig og målrettet, med solid gjennomføringsevne
 • Du må kunne jobbe strukturert, involverende og fleksibelt
 • Ha gode sosiale ferdigheter og gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å se løsninger og kommunisere disse utad til brukerne og samarbeidspartnere
 • Trives med å jobbe med en bred kontaktflate
 • Initiativrik og sterk relasjonsbygger
 • Tydelighet
 • Godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende mulighet til å være med på å utforme et arbeidstilbud for personer med rusutfordringer. 
 • Et godt sosialt og arbeidsmiljø med dyktige og motiverte kollegaer.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønnstrinn 44 i Oslo kommune. 
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.09.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4078295
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune